Itsenäiset maisteriohjelmat

Molekyylibiotieteet, filosofian maisteri

Turun yliopisto, paikassa Turku
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Molekyylibiotieteet, filosofian maisteri

Molekyylibiotieteiden maisterin tutkinto koostuu teoriaopinnoista ja niihin olennaisesti liittyvästä laboratoriotyöskentelystä. Opetuksesta noin puolet onkin itsenäiseen tutkimustyöhön valmentavaa laboratoriotyöskentelyä joko kurssimuotoisena tai osana laitoksen tutkimusryhmää. Tärkeä osa opiskelua on itsenäinen tiedonhankinta ja tutkimusmenetelmien kriittinen soveltaminen ongelmanratkaisussa. Molekyylibiotieteiden pääaineessa on neljä erikoistumislinjaa: Biokemia, Elintarvikekemia, Molekulaarinen kasvibiologia ja Solubiologia.

Biokemia

Biokemian linjan opetus keskittyy elämän rakenteen ja toiminnan ymmärtämiseen molekyylitasolla, erityisesti entsyymi- ja proteiinikemiaan, molekyylibiologiaan ja molekulaariseen solubiologiaan.

Elintarvikekemia

Elintarvikekemia painottaa elintarvikkeiden kemiallisen koostumuksen, biokemiallisten reaktioiden ja laatutekijöiden merkitystä. Laaja-alaista opetusta tukee yksikössä tehty pohjoisten luonnonvarojen pitkäaikainen tutkimustyö. Koulutuksessa perehdytään kromatografisten ja massaspektrometristen analyysimenetelmien käyttöön.

Molekulaarinen kasvibiologia

Molekulaarisen kasvibiologian opetuksessa perehdytään fotosynteettisten eliöiden fysiologiaan, molekulaariseen solubiologiaan, genetiikkaan ja bioenergetiikkaan sekä niiden vuorovaikutukseen muiden eliöiden kanssa. Opintojen aikana tutustutaan myös alan sovelluskohteisiin kuten opetettavan tiedon hyödyntämiseen ympäristöystävällisten ja uusiutuvien energialähteiden ja muiden hyödyllisten yhdisteiden kehittämisessä.

Solubiologia

Solubiologian linjan opetus keskittyy molekulaariseen solubiologiaan erityisalueinaan solusignalointi, syöpäbiologia ja kantasolut. Alan uusimman teoreettisen tiedon lisäksi keskitytään myös uusimpiin tutkimusmenetelmiin ja laitteistoihin.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Molekyylibiotieteet

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu