Itsenäiset maisteriohjelmat

Median, musiikin ja taiteen tutkimuksen tutkinto-ohjelma, taidehistoria, filosofian maisteri

Turun yliopisto, paikassa Turku
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Median, musiikin ja taiteen tutkimuksen tutkinto-ohjelma, taidehistoria, filosofian maisteri

Taidehistorian syventävissä opinnoissa paneudut teoria- ja metodiopintoihin, tutkimustraditioon sekä historiallisesti muuttuviin taidekäsityksiin. Lisäksi erikoistut erilaisiin valinnaisiin tutkimusteemoihin. Seminaari johdattaa pro gradu -tutkielman kirjoittamiseen, joka päättää taidehistorian maisteriopinnot. Pro gradu -tutkielman avulla osoitat kykysi suunnitella ja toteuttaa jäsennelty, johdonmukainen ja itsenäinen tieteellinen tutkimus.

Tavoitteet

Taidehistorian opinnoissa saat näkökulmia visuaalisen kulttuurin historiaan ja nykypäivään. Taidehistorian alaan kuuluvat kuvataide, arkkitehtuuri, taideteollisuus, taiteen instituutiot, miljöökysymykset, taidekäsityö, käyttökuvan eri lajit sekä historiallisesti muuttuvat taidekäsitykset ja -teoriat.

Taidehistorian ajankohtaiset teoriat ja tutkimusmenetelmät tarjoavat välineitä ymmärtää ja analysoida laaja-alaisesti taiteen ilmiöitä ja rakennettua ympäristöä. Maisterivaiheen opintojen erityisenä tavoitteena on perehdyttää sinut alan teorianmuodostukseen ja syventää metodologisia taitojasi ja tutkimusteemojen tuntemustasi.

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneella on:

  • oman tieteenalansa hyvä tuntemus
  • valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen
  • valmiudet toimia työelämässä oman alansa vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä
  • hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan
  • valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu