Itsenäiset maisteriohjelmat

Median, musiikin ja taiteen tutkimuksen koulutusohjelma, musiikkitiede, filosofian maisteri

Turun yliopisto, paikassa Turku
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Median, musiikin ja taiteen tutkimuksen koulutusohjelma, musiikkitiede, filosofian maisteri

Turun yliopistossa musiikkia tarkastellaan kulttuurisesta näkökulmasta hyödyntäen näkemyksiä muun muassa kriittisestä kulttuurintutkimuksesta ja filosofiasta. Tarkastelun kohteena on koko soiva kulttuuri: esimerkiksi vanha ja uusi klassinen musiikki, populaarimusiikki jazzista iskelmään ja metallista hip hopiin, kansan- ja maailmanmusiikki sekä elokuvamusiikki, äänitaide ja äänimaisema.

Turun yliopiston musiikkitieteen opetus kehittää musiikkiin liittyvää kriittistä ja analyyttistä ajattelua sekä musiikista kirjoittamista ja puhumista. Opiskelija perehtyy erilaisiin musiikillisiin perinteisiin ja käytäntöihin, niiden historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja nykykulttuurisiin merkityksiin sekä musiikintutkimuksen teorioihin ja menetelmiin. Hän myös oppii arvioimaan ja tuottamaan musiikkia koskevaa tietoa. Osa opetuksesta on englanninkielistä, mikä harjoittaa opiskelijan kansainvälisyyteen liittyviä valmiuksia.

Musiikkitieteen syventävät opinnot kehittävät opiskelijan metodologista osaamista, valittujen erikoistumiskohteiden hallintaa ja tieteellisen viestinnän taitoja. Opiskelijan on mahdollista valita syventävien opintojensa opintojaksot siten, että ne tukevat mahdollisimman hyvin pro gradu -tutkielman aihepiiriä.

Tavoitteet

Musiikkitieteen opiskelija perehtyy opinnoissaan erilaisiin musiikkeihin ja niiden historiallisiin ja nykykulttuurisiin merkityksiin sekä musiikintutkimuksen teorioihin ja menetelmiin. Opiskelussa hankitaan valmiuksia eritellä, kuvata ja tulkita soivaa kulttuuria sekä tuottaa sitä koskevaa tietoa.

Musiikkitieteen opinnot antavat valmiudet erityisesti erilaisiin musiikin, taiteen ja kulttuurin asiantuntijatehtäviin.

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneella on:

  • oman tieteenalansa hyvä tuntemus
  • valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen
  • valmiudet toimia työelämässä oman alansa vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä
  • hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan
  • valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu