Kandi- ja maisteriohjelmat

Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Turun yliopisto, paikassa Turku
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Lääketieteen tekniikan ja terveysteknologian ohjelmassa annetaan valmiudet erityisesti terveydenhoidon ja terveysteknologian ammattisovellusten kehittämiseen kuluttajalähtöisten sovellusten lisäksi. Ohjelma antaa hyvät valmiudet työllistyä teollisuuden vaativiin TKI-asiantuntija ja johtotehtäviin. Ohjelma hyödyntää yliopiston monitieteisyyttä yhdistäen opintoihin diagnostiikka- ja kuvantamisteknologioiden lisäksi data-analytiikkaa, tekoälyä, sekä muiden tekniikan koulutusohjelmien osaamista.

Koulutuksen tavoitteet

Kandidaatin tutkinto

 • Tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee lääketieteellisen tekniikan ja terveysteknologian perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan alan kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä
 • Opiskelija tuntee tietotekniikan keskeisimmät perusteet ja osaa soveltaa alan menetelmiä lääketieteellisen tekniikan ja terveysteknologian alalla
 • Opiskelija osaa soveltaa perusluonnontieteitä lääketieteellisen tekniikan ja terveysteknologian alalla
 • Opiskelija osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn, raportointiin ja esittämiseen
 • Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Diplomi-insinöörin tutkinto

 • Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa lääketieteellisen tekniikan ja terveysteknologian tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin, sekä kehittää uusia tuotteita, palveluita ja järjestelmiä.
 • Opiskelija pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Opiskelija pystyy myös toimimaan tehokkaasti erilaisten moniammatillisten ryhmien jäsenenä.
 • Opiskelija erikoistuu lääketieteellisen tekniikan ja terveysteknologian alalla valitsemiensa opintojen mukaisesti ja laajentaa sovellusalueen tuntemustaan valitsemalla temaattisen opintosisällön monialaisen yliopiston tarjonnasta.
 • Opiskelija pystyy ymmärtämään lääketieteellisen tekniikan ja terveysteknologian hyödyntämispotentiaalia yhteiskunnassa ja myös uusia mahdollisuuksia vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hoitoon ottaen huomioon käyttäjien, tekniikan, yhteiskunnan ja ympäristön vaatimukset.
 • Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Ohjelmasta valmistuneet työllistyvät poikkitieteellisiin tehtäviin, joissa yhdistyy lääketieteen, tekniikan, luonnontieteiden ja kauppatieteiden osaaminen. Koulutusohjelma antaa sekä edellytykset toimia erilaisissa vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä lääke-, diagnostiikka ja terveysteknologian aloilla että erinomaiset valmiudet jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Turku
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu