Sivuston käyttötapa: Mobiili

Filosofia

Turun yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Turku
Kandiohjelmat

Filosofia

Tavoite

Opintojen päätavoitteena on perehdyttää filosofiseen ajatteluun niin, että opiskelija pystyy ymmärtä­mään erilaisia tapoja käsitellä filosofisia kysymyksiä. Erityisen tärkeää on oppia filosofista argumentaa­tiota. Formaalinen analyysi ja loogiset taidot ovat argumentaatiossa hyödyllisiä.

Filosofian opintoihin kuuluu myös perehtyminen johonkin tai joihinkin muihin tieteenaloihin (niin sanotut sivuaineopinnot) ja niihin liittyviin filosofisiin kysymyksiin. Filosofian oppiaine sisältää teoreettisen filosofian ja käytännöllisen filosofian linjat. Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija erikoistuu oman valintansa mukaan toiselle näistä aloista.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto