Kandi- ja maisteriohjelmat

Ympäristö-, energia- ja biotekniikka (DIA-yhteisvalinta)

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Ympäristö-, energia- ja biotekniikka (DIA-yhteisvalinta)

Tavoite

Onko sinulla vahva halu olla luomassa ratkaisuja energiantuotannon ja ympäristöalan kysymyksiin? Haluatko hyödyntää matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi käytännössä? Tule kestävän tulevaisuuden tekijäksi! Ympäristö-, energia- ja biotekniikan opinnoissa pohditaan monialaisesti ympäristön kuormittumisen, haittojen ehkäisemisen ja kasvavan energiantarpeen kysymyksiä sekä tarjotaan työkaluja ratkaisujen kehittämiseen.

Visiomme on kouluttaa ratkaisuja luovia osaajia. Tekniikkaa kehittämällä voimme vähentää ympäristön kuormitusta, ennaltaehkäistä ympäristövahinkoja ja puhdistaa pilaantuneita kohteita. Kannustamme kehittämään menetelmiä tehostaa kestävää luonnonvarojen hyödyntämistä bio- ja kiertotalouden mukaisesti sekä löytämään uusia ja kestäviä tapoja hyödyntää ja tuottaa energiaa.

 Ympäristö-, energia- ja biotekniikka antaa vastauksia ja toimivia ratkaisumalleja aikamme ympäristöhaasteisiin. Vihreistä haalareista tunnistat Ympäristöteekkarikilta Ykin. Yhdessä samanhenkisessä porukassa, jossa kukin valitsee omannäköisensä opintopolun, luot yhteydet tulevaisuuden yhteistyökumppaneihin jo opiskeluaikana.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto koostuu kolmevuotisesta tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinnosta ja kaksivuotisesta ympäristö- ja energiatekniikan diplomi-insinöörin tutkinnosta. Opiskelija saa hyväksytyksi tullessaan opinto-oikeuden tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon.

Ympäristö-, energia- ja biotekniikka tarjoaa sinulle laaja-alaisen tiedettä ja tekniikkaa läpileikkaavan koulutuksen, joka sisältää luonnontieteiden perusteita painottuen erityisesti fysiikkaan, matematiikkaan ja kemiaan sekä tekniikan eri osa-alueisiin. Nämä luovat pohjan tutkinnon aine- ja syventävien opintojen opiskeluun. Monimuotoinen opetus koostuu luennoista, laskuharjoituksista, käytännönläheisistä laboratorio- ja projektitöistä sekä pienryhmäopetuksesta.

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan opinnoissa kehität ammattitaitoasi jo opintojen aikana. Opit suunnitteluprosessien perustaidot käytännön harjoitustöissä sekä tutkimuslaitteiden käyttöä laboratoriokursseilla. Opiskelumenetelmät sisältävät luentojen ja laskuharjoitusten lisäksi suunnitteluharjoituksia, käytännönläheisiä laboratoriotöitä ja harjoitustöitä, joista osa tehdään yhteistyössä yritysten kanssa. Tutkinto-ohjelman opinnoissa opit soveltamaan osaamistasi asiantuntijatehtävissä ja voit myös luoda valmiuksia tutkijanuralle.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu