Kandi- ja maisteriohjelmat

Viestintä

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Viestintä

Tavoite

Viestinnän monitieteisen kandidaatin tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija tuntee viestinnän ja vuorovaikutuksen teoreettisen perustan ja osaa soveltaa sitä erilaisissa viestintätilanteissa ja -ympäristöissä. Sisällöllisen osaamisen lisäksi kandidaattiopinnot kehittävät tieteellistä ajattelua ja tutkimuseettistä osaamista. Opinnoissa kehitetään työelämävalmiuksia kuten tiimityötaitoja ja kansainväliseen vuorovaikutuksen osaamista. 

Viestinnän maisterin tutkinnon osaamistavoitteena on viestinnän asiantuntijatehtävissä tarvittavien tietojen ja taitojen syventäminen. Maisterintutkinnossa korostuu kyky itsenäiseen työskentelyyn. Opinnoissa kehittyy taito tunnistaa erilaisia viestinnän ja vuorovaikutuksen kysymyksiä ja kehittämistarpeita, ongelmanratkaisu- ja tiimityötaidot vahvistuvat. Opinnot antavat myös valmiudet tehdä alan tutkimusta. 

Koulutuksen sisältö

Viestinnän opintojen keskiössä on ihmisten välinen vuorovaikutus. Vuorovaikutusta tarkastellaan yksityisissä ja ammatillisissa suhteissa, ryhmissä, yhteisöissä ja organisaatioissa sekä yhteiskunnallisena vaikuttamisena niin kasvokkaisissa kuin digitaalisissa ympäristöissä. Opinnoissa perehdytään esiintymiseen, vaikuttamiseen ja argumentaatioon, kuuntelemiseen, interpersonaaliseen viestintään, ryhmä- ja tiimiviestintään sekä organisaatio- ja johtamisviestintään. Näitä tarkastellaan eri asiayhteyksissä, kuten politiikan, terveyden ja hyvinvoinnin sekä sosiaalisen median konteksteissa. Maisterivaiheen opinnoissa syvennytään muun muassa vuorovaikutusvalmennukseen ja -koulutukseen sekä haastavien vuorovaikutustilanteiden hallintaan. Opintojaksosisällöt on kuvattu tarkemminviestinnän monitieteisen kandidaattiohjelmanjaviestinnän maisteriohjelmanopetussuunnitelmissa.

Akateeminen viestinnän koulutus on tutkimusperustaista, ja se vastaa yhteiskunnan kasvavaan tarpeeseen tieteellisen tiedon tuottamisesta ja soveltamisesta päätöksenteossa. Viestinnän opinnot valmistavat lähdekriittiseen ja vastuulliseen, yhteistyötä ja erilaisuutta arvostavaan työotteeseen. Opinnoissa viestintää ja vuorovaikutusta tarkastellaan teoreettisesti, opintoihin kuuluu myös tutkimusopintoja. Tutkimusperustaista tietoa opitaan soveltamaan käytännöllisten viestintä- ja vuorovaikutuskysymysten ratkaisemiseen. Viestinnän opinnoista valmistuu asiantuntijoita, jotka ymmärtävät erilaisia kohderyhmiä ja viestivät tarkoituksenmukaisesti.

Tampereen yliopiston viestinnän opintojen lähtökohtana on yhdessä oppimisen kulttuuri, eettisyys, vastuullisuus ja moninaisuuden arvostus. Tämä näkyy sekä opiskeluilmapiirissä että opetusmuodoissa: viestinnän opintoihin kuuluu esimerkiksi luento-opetusta, itsenäistä opiskelua ja verkko-opintoja mutta myös paljon projektiopintoja, ryhmätyöskentelyä ja pienryhmäopetusta.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu