Kandi- ja maisteriohjelmat

Ruotsinkielinen näyttelijäntaide (Skådespelarkonst på svenska)

Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Tammikuun yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Tammikuun yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Ruotsinkielinen näyttelijäntaide (Skådespelarkonst på svenska)

Ruotsinkielinen näyttelijäntaiteen koulutusohjelma kouluttaa näyttelijöitä ammattiteatteriin. Koulutuksen päämääränä on toimia henkisenä innoittajana ja kulttuurisena vaikuttajana Suomen ruotsinkielisellä teatterikentällä. Koulutusohjelma muodostuu pääosin seuraavista opintokokonaisuuksista: näyttelijäntyö (pääaine), improvisaatio, puhe, musiikki, laulu ja liikunta, teatteri- ja aatehistoria, kirjallisuus, tekstianalyysi ja kieliopinnot.

Att genomgå utbildningen i skådespelarkonst innebär att bli expert på performativitet i teori och praktik. Utbildningen knyter an till konstnärlig forskning och samtida interdisciplinär scenkonst. Målet är att utbilda lyhörda, samarbetande skådespelare, som förmår bidra till såväl konstartens traditioner som till dess framtid och samhälleliga relevans.

Utbildningsprogrammets pedagogiska filosofi utgår från lek, nyfikenhet och lust. Pedagogikens utgångspunkt är att läroprocessen är dynamisk inom varje individ, att den sker i samspel med andra, och att utbildningens olika ämnen integreras på ett unikt sätt av varje studerande. Mötet mellan studerande och pedagoger utgår från ett transparent erkännande av maktrelationer. Utbildningsprogrammets credo är att kunskap inte föregår den pedagogiska processen, utan är ett resultat av den.

Utbildningsprogrammet har ett ansvar att utveckla och inspirera svenskspråkig scenkonst i Finland, vilket innebär ett bredare åtagande än att utbilda skådespelare. Därför deltar utbildningsprogrammet aktivt i ett nordiskt och internationellt utbyte. Alla studeranden har bland annat möjlighet att inkludera utbyte eller praktik utomlands i sina studier.

Utbildningen är femårig, men vi har också en separat antagning till tvååriga magisterstudier.  Målsättningen med studierna för den treåriga kandidatexamen är att den studerande, efter avlagd examen, kan tillämpa de basfärdigheter som skådespelararbetet kräver. I studierna för den tvååriga magisterexamen utvecklar och fördjupar den studerande sitt konstnärskap och vidgar sin teatersyn.

Ingen ansökan 2024.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Tammikuun yhteishaku

Tutkinto / todistus

Teatteritaiteen kandidaatti ja maisteri, kandidat och magister i teaterkonst

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
PL 20
00097 Taideyliopisto

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu tarjoaa esittävien taiteiden koulutusta kandidaatin tutkinnosta tohtoritasolle. Meiltä voit valmistua valo- tai äänisuunnittelijaksi, lavastajaksi, tanssijaksi, koreografiksi, teatteri- tai tanssialan pedagogiksi, näyttelijäksi, ohjaajaksi, dramaturgiksi tai esitystaiteilijaksi. Tarjoamme myös ruotsinkielistä näyttelijäntaiteen koulutusta. Teatterikorkeakoulussa taide, esitys, koulutus ja tutkimus ovat jatkuvassa...

Lue lisää oppilaitoksesta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu