Kandi- ja maisteriohjelmat

Ohjaus

Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Tammikuun yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Tammikuun yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Ohjaus

Ohjauksen opinnot ovat viisivuotinen kokonaisuus ja ne koostuvat kolmevuotisista kandidaattiopinnoista (180 op) sekä kaksivuotisista maisteriopinnoista (120 op). Kandidaattiopinnoissa opit ohjaajan työssä toimimisen perusteet. Maisteriopinnoissa syvennät osaamistasi ja saat mahdollisuuden tutkia omia kiinnostuksen kohteitasi laajemmin. Koulutuksessa tavoitellaan avointa, uteliasta ja keskustelevaa ilmapiiriä ja halua tutkia omaan taiteenalaan, kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä.

Ohjauksen opinnot lähtevät liikkeelle taiteenlajin teoreettisiin ja käytännöllisiin lähtökohtiin tutustumisesta. Traditioon ja taiteenlajin nykyisyyteen kiinnittyviä ajatus- ja toimintatapoja sovelletaan harjoitustöissä. Havainnoit itsellesi merkityksellisiä taiteen tekemisen lähtökohtia ja sanallistat ajatteluasi muille. Luot persoonallista näyttämökieltä sekä kykenet oman työsi käsitteelliseen ja teoreettiseen pohdintaan. Opintojen edetessä hahmotat oman työsi yhä vahvemmin osana laajempaa teatterintekemisen kontekstia ja yhteiskuntaa.

Ohjauksen koulutusohjelma antaa opiskelijalle edellytykset oman taiteellisen ominaislaadun jatkuvaan kehittämiseen ja valmiudet jatko-opintoihin. Koulutuksen keskeisiin tavoitteisiin kuuluvat taiteellisen ilmaisun ja näkemyksen jatkuva kehittäminen, ennakkoluuloton ideointi sekä analyyttinen ja kriittinen ajattelu. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa syvällisen käsityksen teatteritaiteen luonteesta, sen historiasta ja nykypäivästä.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Tammikuun yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi (Hakuaika 1).

Tutkinto / todistus

Teatteritaiteen kandidaatti ja maisteri

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
PL 20
00097 Taideyliopisto

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu tarjoaa esittävien taiteiden koulutusta kandidaatin tutkinnosta tohtoritasolle. Meiltä voit valmistua valo- tai äänisuunnittelijaksi, lavastajaksi, tanssijaksi, koreografiksi, teatteri- tai tanssialan pedagogiksi, näyttelijäksi, ohjaajaksi, dramaturgiksi tai esitystaiteilijaksi. Tarjoamme myös ruotsinkielistä näyttelijäntaiteen koulutusta. Teatterikorkeakoulussa taide, esitys, koulutus ja tutkimus ovat jatkuvassa...

Lue lisää oppilaitoksesta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu