Sivuston käyttötapa: Mobiili

Terveyskasvatuksen maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Maisteriohjelmat

Terveyskasvatuksen maisteriohjelma

Tavoite

Terveystieteiden maisterin tutkinnon terveyskasvatuksen maisteriohjelmassa suorittanut opiskelija osaa toteuttaa erilaisille kohderyhmille parhaiten soveltuvia terveyden edistämisen toimia teoreettiseen, tutkimukselliseen ja käytännön tietoon pohjautuen. Hän osaa soveltaa terveyteen liittyvän viestinnän keinoja sekä neuvontaa ja ohjausta erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida monenlaisia terveyden edistämisen projekteja, jotka voivat liittyä esimerkiksi lasten ja nuorten terveyskäyttäytymiseen ja terveysosaamiseen. Hän osaa soveltaa eri tutkimusmenetelmiä terveyden edistämisen ilmiöiden tutkimiseen.

Koulutus on tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan entisen opistoasteen tutkinnon suorittaneille henkilöille. Lisäksi koulutukseen voivat hakea yliopistollisen korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa perehdytään terveyskasvatuksen ja terveyden edistämisen teorioihin ja malleihin sekä terveyttä edistävien interventioiden ja ohjelmien suunnitteluun erilaisille kohderyhmille erilaisissa toimintaympäristöissä. Lisäksi tärkeässä asemassa on terveystieteellisen tutkimustaitojen opettelu. Terveyskasvatuksen ja terveyden edistämisen asiantuntijuuden syventämiseen pyritään muun muassa työharjoittelulla. Valinnaisen opintokokonaisuuden ja muut valinnaiset opinnot voi valita vapaasti ja niiden avulla voi suunnata omaa asiantuntijuuttaan haluamaansa suuntaan.

Maisterikoulutus sisältää 120 op:n maisteriopintojen lisäksi ns. täydentäviä opintoja, joiden tarkoitus on tuottaa tarvittava osaaminen maisteriopintoihin siirtymiseksi. Täydentäviä opintoja voi olla korkeintaan 60 op. Aikaisemman ammattikorkeakoulu- tai vastaavan opistoasteen tutkinnoin suorittaneiden täydentävät opinnot on määritelty opetussuunnitelmassa (37 op). Yliopistollisen kandidaatti- tai maisteritutkinnon suorittaneilla täydentävien opintojen tarve ja sisällöt määritellään erikseen Hops-ohjauksessa.

Opetus on suunniteltu täysipäiväistä opiskelua varten, mutta ei edellytä päivittäistä läsnäoloa. Myös osapäiväinen opiskelu ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tarjonnan hyödyntäminen on mahdollista.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Terveystieteiden maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on yksi Suomen suosituimmista yliopistoista. Kuudessa tiedekunnassa voit opiskella yli sataa oppiainetta ja monipuolisen sivuainevalikoiman avulla voit räätälöidä oman näköisen, unelmiesi tutkinnon. Jyväskylän yliopisto on kansainvälinen yliopisto keskellä Suomea aidossa opiskelijakaupungissa. Yliopistossa opiskelee vuosittain noin 1000 ulkomaalaista opiskelijaa...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä