Itsenäiset maisteriohjelmat

Terveyskasvatuksen maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto, paikassa Jyväskylä
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Terveyskasvatuksen maisteriohjelma

Koulutuksessa perehdytään terveyskasvatuksen ja terveyden edistämisen teorioihin ja malleihin sekä terveyttä edistävien interventioiden ja ohjelmien suunnitteluun erilaisille kohderyhmille erilaisissa toimintaympäristöissä. Lisäksi tärkeässä asemassa on terveystieteellisen tutkimustaitojen opettelu. Terveyskasvatuksen ja terveyden edistämisen asiantuntijuuden syventämiseen pyritään muun muassa työharjoittelulla. Valinnaisen opintokokonaisuuden ja muut valinnaiset opinnot voi valita vapaasti ja niiden avulla voi suunnata omaa asiantuntijuuttaan haluamaansa suuntaan.

Koulutuksen tavoitteet

Terveystieteiden maisterin tutkinnon terveyskasvatuksen maisteriohjelmassa suorittanut opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tieteellisesti perusteltuja terveyden edistämisen toimia ja hankkeita erilaisissa yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteiskunnan eri tasoilla. Hän tuntee terveyden edistämisen johtamisen, vaikuttamisen strategioiden, kampanjoiden sekä hyvinvointiteknologiaa, digitaalisia menetelmiä ja oppimisympäristöjä hyödyntävien menetelmien tieteellisen perustan. Hän osaa vastuullisesti toimia terveyden edistämisen asiantuntijana monialaisissa työryhmissä, päätöksentekoprosesseissa ja yhteiskehittämishankkeissa. Hän osaa suunnitella tarkoituksenmukaisia tutkimusasetelmia ja käyttää eri tutkimusmenetelmiä terveyden edistämisen ilmiöiden tutkimiseen sekä kriittisesti arvioida tutkimustiedon luotettavuutta.

Koulutus on tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan entisen opistoasteen tutkinnon suorittaneille henkilöille. Lisäksi koulutukseen voivat hakea yliopistollisen korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Terveyskasvatuksen maisteriohjelmaan valitaan enintään 16 uutta opiskelijaa suorittamaan terveystieteiden maisterin tutkintoa.

Tutkinto / todistus

Terveystieteiden maisteri

Jyväskylän yliopisto
Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu