Sivuston käyttötapa: Mobiili

Liikuntapedagogiikka

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Jyväskylä
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Liikuntapedagogiikka

Tavoite

Liikunnan- ja terveystiedon opettajankoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijan kasvua opettajaksi, joka on laaja-alainen hyvinvoinnin asiantuntija ja joka on kiinnostunut työnsä kehittämisestä. Valmistuttuaan opiskelijalla on valmiudet perehtyä uuteen tutkimustietoon ja soveltaa sitä omaan työhönsä, arvioida kriittisesti omia toimintatapojaan, kehittää opetustaan sekä luoda opetustilanteisiin motivoivan ja oppilaan itseohjautuvuutta tukevan ilmapiirin.

Liikuntapedagogiikasta liikuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija

  • omaa monipuoliset tiedot ja taidot liikunnasta, lasten ja nuorten liikuntakulttuurista sekä oppimisesta ja koulumaailmasta
  • osaa tietojensa ja taitojensa avulla tukea yksilöllisesti oppijan oppimista ja kokonaisvaltaista kehittymistä
  • osaa työskennellä moniammatillisessa työyhteisössä
  • osaa soveltaa uutta tutkimustietoa oman työnsä kehittämiseksi
  • omaa valmiudet kehittää ja arvioida opetustaan
  • tuntee opettajan työtä määrittävän lainsäädännön
  • toimii eettisesti ja pedagogisesti tahdikkaasti sekä osaa arvioida omaa toimintaansa vaihtelevissa tilanteissa

Koulutuksen sisältö

Liikuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa (opintosuuntana liikuntapedagogiikka, valinnaisena opointokokonaisuutena terveystieto) opiskellaan valmiuksia toimia kasvatuksen ja liikunnan- ja terveystiedon opetuksen asiantuntijana alan organisaatioissa. Koulutuksen käytyään opiskelijalla on monipuoliset aineenhallinnalliset, pedagogiset ja didaktiset valmiudet kasvatuksellisten haasteiden ratkomiseen tulevaisuuden kouluissa. Opinnoissa keskitytään opiskelijan oman pedagogisen näkemyksen ja toiminnan rakentamiseen sekä tiedostetaan liikunnanopettajan työn yhteiskunnallinen merkitys.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Liikuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on yksi Suomen suosituimmista yliopistoista. Kuudessa tiedekunnassa voit opiskella yli sataa oppiainetta ja monipuolisen sivuainevalikoiman avulla voit räätälöidä oman näköisen, unelmiesi tutkinnon. Jyväskylän yliopisto on kansainvälinen yliopisto keskellä Suomea aidossa opiskelijakaupungissa. Yliopistossa opiskelee vuosittain noin 1000 ulkomaalaista opiskelijaa...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä