Kandi- ja maisteriohjelmat

Taiteiden tutkimus

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Taiteiden tutkimus

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma tarjoaa sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella elokuva- ja televisiotutkimusta, estetiikkaa, musiikkitiedettä, teatteritiedettä ja yleistä kirjallisuustiedettä. Tutkinnon suorittamalla hankit itsellesi perusvalmiudet taiteen ja sen yhteiskunnallisten ulottuvuuksien kriittiseen ja luovaan tarkasteluun sekä tieteelliseen työskentelyyn. Ohjelma luo vahvan pohjan niin taidemaailmassa ja kulttuurielämän parissa työskentelyyn kuin tutkijanuralle suuntautumiseen. Voit myös erikoistua äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi. Opinnot kattavat taiteiden historian ja suhteet muihin yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöihin, taidehallinnon, taiteiden tutkimuksen lähestymistavat, virtaukset ja oppihistorian, taiteellisten teosten analysointi- ja tulkintamenetelmät, arjen ja populaarikulttuurin kysymykset sekä kommunikaatiovalmiuksien kehittämisen erityisesti suhteessa taide-elämän keskeisiin kysymyksiin. 

Kandiohjelmassa voit valita opintoja Helsingin yliopiston laajasta tarjonnasta, josta voit yhdistää kursseja omaan erityisalaasi. Monipuolisuus auttaa sinua erottumaan ja menestymään tulevaisuuden työelämässä. Opinnot tarjoavat sinulle tilaisuuksia tutustua teatterien, musiikki- ja kirjankustantamojen, gallerioiden, konserttitalojen, festivaalien, taideinstituutioiden, arkistojen ja muiden vastaavien kulttuurityötä tekevien tahojen toimintaan sekä päästä niihin harjoittelemaan ja verkottumaan. Helsingissä on tarjolla runsaasti harjoittelupaikkoja kandiohjelman opiskelijoille. 

Taiteiden tutkimuksen kandidaattina 

 • sinulla on vähintään yhden taiteentutkimuksen alan erityisosaamista, jota voit hyödyntää monenlaisissa asiantuntijatehtävissä taide- ja kulttuurialoilla 
 • osaat hakea ja analysoida taidetta ja kulttuuria koskevaa tietoa sekä hyödyntää sitä kulloistenkin työtehtävien vaatimalla tavalla 
 • kykenet työskentelemään sekä itsenäisesti että ryhmässä ja omaat sujuvat tietotekniset ja viestinnälliset valmiudet 
 • osaat jäsentää monitahoisia kokonaisuuksia ja esittää perusteltuja näkemyksiä kulloinkin käsiteltävinä olevista asioista.

Kandidaatin tutkinnon suorittaminen mahdollistaa sinulle opintojen jatkamisen taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa. Muita jatkomahdollisuuksia ovat kulttuuriperinnön, kirjallisuudentutkimuksen, filosofian ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmat. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi erikoistuessasi jatkat opiskeluasi kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa tai taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa. Opiskelupaikan varmistamiseksi haluamaasi maisteriohjelmaan sinun kannattaa painottaa opintojasi sen mukaisesti jo kandivaiheessa. 

Voit jatkaa opintojasi myös tutkintoon soveltuvissa ohjelmissa kotimaassa tai ulkomaisissa yliopistoissa.

Uramahdollisuudet

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelmasta valmistuneet kandidaatit työskentelevät esimerkiksi asiantuntijoina taide- ja kulttuurihallinnossa, taidekriitikkoina, opetus- ja koulutustehtävissä, tiedotuksessa ja viestinnässä, kustannusalalla, kirjastoissa sekä tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. Kandidaattitason osaamista voi myös syventää jatkamalla opintoja taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa. 

Pätevyys

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelmassa voit suuntautua äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi. Äidinkielen ja kirjallisuuden (suomi) aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan 

 • suomen kielen perus- ja aineopinnot 
 • yleisen kirjallisuustieteen tai kotimaisen kirjallisuuden perus- ja aineopinnot 
 • puheviestinnän opinnot 10 op 
 • yleisen kirjallisuustieteen, kotimaisen kirjallisuuden tai suomen kielen syventävät opinnot (suoritetaan maisteriohjelmassa) 

 Lisäksi pätevyyteen vaaditaan 

 •  opettajan pedagogiset opinnot (60 op, oikeus pedagogisiin opintoihin haetaan erikseen opintojen aikana) ja 
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM). 

Suorittamalla yleisen kirjallisuustieteen, kotimaisen kirjallisuuden tai suomen kielen perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä muut vaadittavat opinnot, saat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyden sekä perusopetukseen että lukioon. Jos suoritat perus- ja aineopinnot toiselta tieteenalalta, äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan pätevyyteen riittää niin perusopetukseen kuin lukiota varten perus- ja aineopintojen suorittaminen yleisessä kirjallisuustieteessä ja suomen kielessä. 

Huom. Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Vain maisterintutkintoa suorittamaan valitut eivät voi hakea tutkinnon suoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu