Itsenäiset maisteriohjelmat

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma tarjoaa sinulle syvällisen näkökulman taiteiden kenttään erilaisine ilmiöineen. Ohjelmassa opiskelet monipuolisesti elokuva- ja televisiotutkimusta, estetiikkaa, musiikkitiedettä, teatteritiedettä tai yleistä kirjallisuustiedettä. Samalla kun muodostat rikkaan kuvan taiteiden kirjosta ja niiden välisistä suhteista, syvennät osaamistasi valitsemallasi taiteentutkimuksen saralla.  

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa koulutamme laajasti taiteiden tutkimuksen lähestymistapojen ja teorioiden asiantuntijoita. Korostamme eri taiteiden kriittisiä analysointi- ja tulkintamenetelmiä. Ohjelma tutustuttaa sinut laajasti eri taiteisiin, niiden historiaan, perinteisiin ja nykysuuntauksiin. Sinulla on mahdollisuus erikoistua muun muassa taiteidenvälisyyden, populaarikulttuurin ja ympäristön esteettiseen problematiikkaan. Tavoitteena on, että kykenet ymmärtämään ja erittelemään ohjelmasta valitsemiesi taiteenlajien yhteyksiä, piirteitä, rakenteita, lajeja, tyylikeinoja sekä historiallista vaihtelua. Opinnot tarjoavat sinulle valmiudet kulttuuri- ja taide-elämän analyyttiseen ja kriittiseen tarkasteluun, minkä lisäksi opinnot sisältävät työllistymistä edistäviä jaksoja kuten taidehallintoa, viestintää ja -markkinointia.    

Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmasta valmistuneena maisterina työskentelet itsenäisesti erilaisissa vaativissa asiantuntijatehtävissä taide- ja kulttuurialoilla. Tutkinnon suorittaneena maisterina:  

 • Hallitset laajoja kokonaisuuksia ja tarkastelet taiteita ja esteettistä kulttuuria monipuolisesti suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan.  
 • Olet erikoistunut yhteen maisteriohjelman edustamista taiteiden tutkimuksen aloista.  
 • Osaat soveltaa työssäsi tieteellistä tietoa ja menetelmiä ja pystyt niiden perusteella pätevään päättelyyn ja argumentaatioon myös taide-elämän käytännön toimissa. 
 • Pystyt toteuttamaan laajoja projekteja itsenäisesti ja kykenet tunnistamaan ongelmia ja ratkaisemaan niitä oma-aloitteisesti. 
 • Omaat valmiudet kansainväliseen toimintaan ja hyödynnät monipuolisesti erilaisia viestintäkanavia. 
 • Osaat kehittää omaa oppimistasi, kriittistä ajattelua ja eettistä arviointiasi muuttuvassa yhteiskunnassa. 

Erilaiset syventymiskohteet mahdollistavat työllistymisesi myös perinteisten taideinstituutioiden ulkopuolelle. Lisäksi Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma antaa sinulle riittävän koulutuspohjan eri yliopistojen tohtoriohjelmiin sekä kotimaassa että kansainvälisesti.    

Kontaktit teatterien, musiikki- ja kirjakustantamojen, gallerioiden, konserttitalojen, orkesterien, media-alan toimijoiden sekä muiden kulttuuri-instituutioiden, festivaalien ja arkistojen kanssa ovat tärkeitä syvällisen kulttuurielämään perehtymisen ja työllistymisen kannalta. Monet niistä tarjoavat sinulle harjoittelupaikkoja, projektitöitä ja pro gradu-tutkielman aiheita.

Uramahdollisuudet

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmasta valmistuneet maisterit työskentelevät asiantuntijoina esimerkiksi taide- ja kulttuurihallinnossa, opetus- ja koulutustehtävissä, tiedotuksessa ja viestinnässä, kustannusalalla, kirjastoissa, arkistoissa sekä tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. Voit myös jatkaa opintojasi hakemalla tohtoriopiskelijaksi, mikäli haluat sijoittua tieteellisen tutkimuksen pariin. 

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nosti vuoden 2015 aikana esiin 375 humanistia. Tutustu humanisteihin! Monet taiteilijat, muusikot, opettajat ja teknisten alojen ammattilaiset ovat syventäneet osaamistaan opiskelemalla taiteiden tutkimusta. Koulutusohjelman opintosuunnista on valmistunut merkittäviä kulttuurivaikuttajia, jotka ovat tehneet myös kansainvälistä uraa. 

Pätevyys

Taiteen tutkimuksen maisteriohjelmassa voit suuntautua äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi.  Se edellyttää, että olet kandiopinnoissasi suorittanut äidinkielen ja kirjallisuuden (suomi) aineenopettajan pätevyyteen vaaditut opinnot 

 •  suomen kielen perus- ja aineopinnot 
 • yleisen kirjallisuustieteen tai kotimaisen kirjallisuuden perus- ja aineopinnot 
 • puheviestinnän opinnot 10 op 

Lisäksi pätevyyteen vaaditaan maisteriopinnoissasi: 

 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Vain maisterintutkintoa suorittamaan valitut eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina. 
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM)

Suorittamalla yleisen kirjallisuustieteen, kotimaisen kirjallisuuden tai suomen kielen perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä muut vaadittavat opinnot saat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyden sekä peruskouluun että lukioon. Jos suoritat perus- ja aineopinnot toiselta tieteenalalta, joka antaa opettajan pätevyyden, riittää sekä peruskoulua että lukiota varten perus- ja aineopintojen suorittaminen.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu