Itsenäiset maisteriohjelmat

Proviisorin koulutusohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Proviisorin koulutusohjelma

Kiinnostavatko sinua lääkkeet, terveys ja ihmisen hyvinvointi? Farmasian opinnoissa opitaan lääkealan monipuolisia tietoja ja taitoja. Lääkkeitä käytetään ja tarvitaan varmasti myös tulevaisuudessa, joten alalla on erittäin hyvät työllisyysnäkymät. 

Farmasian tutkintojen tavoitteina on kouluttaa farmaseuttisia asiantuntijoita terveydenhuollon kaikkien osa-alueiden farmaseuttisiin tehtäviin sekä antaa valmiudet ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Proviisorin tutkinto on jatkoa farmaseutin tutkinnolle, jonka tavoitteet voit lukea farmaseutin tutkinnon tietojen kohdalta. Farmaseutin tutkinnon osaamistavoitteiden lisäksi on proviisorin tutkinnon tavoitteena saavuttaa alla kuvatut yleiset valmiudet. Proviisorin koulutuksella saavutettavista tiedoista säädetään myös EU:n direktiivillä 2005/36/EY. 

Uramahdollisuudet

Proviisorit toimivat apteekeissa esimiehinä, joiden työnkuvaan kuuluu asiakaspalvelu- ja lääkeneuvontatehtävien lisäksi usein myös henkilöstöhallintoa, koulutustehtäviä sekä liiketoimintaan liittyviä tehtäviä riippuen apteekin koosta. Apteekkien lisäksi proviisoreilla on useita muitakin mahdollisia urapolkuja. Proviisorina voit työllistyä lääketeollisuudessa ja lääketukkuliikkeissä muun muassa lääkekehityksen, lääkevalmistuksen, laadunvarmistuksen, lääketurvan ja markkinoinnin tehtäviin, terveydenhuollon viranomais- ja koulutustehtäviin sekä sairaaloihin ja terveyskeskuksiin lääkehuollon asiantuntijoiksi. Proviisoreita työllistävät myös teollisuuden ja yliopistojen tutkimustehtävät sekä farmasian opetus. Kokeneempana proviisorina on mahdollisuus hakea apteekkilupaa ja ryhtyä apteekkariksi. 

Farmasian alan työllisyystilanne on erittäin hyvä sekä tällä hetkellä että oletettavasti myös tulevaisuudessa. Lääkkeiden kysyntä on tasaista ja apteekkipalveluiden tarve kasvaa etenkin väestön ikääntymisen myötä. Tästä syystä vaaditaan myös apteekkien ja terveydenhuollon jatkuvaa kehittymistä potilaan hoidon onnistumiseksi. 

Vaikka tässä koulutusohjelmassa opetus järjestetään suomeksi tai englanniksi, kannustamme sinua, mahdollisuuksiesi mukaan osallistumaan myös ruotsinkieliseen ja muun kieliseen opetukseen opintojesi aikana. Monikielinen opiskelu kehittää kielitaitojasi ja parantaa mahdollisuuksiasi työskennellä myös ruotsiksi ja vierailla kielillä valmistuttuasi. Näin voit edistää asemaasi työmarkkinoilla, sillä työympäristö alalla on usein hyvin kansainvälinen. Työkielenä voi olla englanti tai muu vieras kieli. Helsingin yliopiston koulutusohjelmat tarjoavat vuosittain yhteensä satoja opintojaksoja ruotsiksi - tarkista halutessasi koulutusohjelmasi opetussuunnitelmasta missä määrin voit sisällyttää näitä opintojaksoja omaan tutkintoosi.

Pätevyys

Proviisori on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, eli ammattia saa harjoittaa itsenäisesti vain asianmukaisen koulutuksen saanut, valvovan viranomaisen rekisteröimä henkilö. Kun valmistut proviisoriksi, sinun tulee anoa oikeutta harjoittaa proviisorin ammattia. Ammatinharjoittamisoikeuden myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Proviisori

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu