Itsenäiset maisteriohjelmat

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (svenskspråkigt)

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (svenskspråkigt)

Är du intresserad av att arbeta som socialarbetare? Eller kanske hellre journalist, kommunikationsansvarig, socialpsykolog eller forskare? Vill du bli sakkunnig eller möjligen ledare inom organisationer, politik, företag och den offentliga sektorn? Vare sig du vill arbeta nationellt eller internationellt – kom och studera inom magisterprogrammet i samhällsvetenskaper! 

I magisterprogrammet i samhällsvetenskaper kan du inrikta dig på studier i socialpsykologisocialt arbetejournalistik och kommunikationstatskunskap med förvaltning eller sociologi. Du har även en unik möjlighet att kombinera studierna för att få ett brett kunnande i social- och samhällsvetenskaper. 

För de studerande som har sociologi eller statskunskap med förvaltning som inriktning finns det även en möjlighet att avlägga studier som ger behörighet som ämneslärare i samhällslära. Obs! Studierna kan avläggas av de studenter som har blivit tilldelad en magisteroption till studieinriktningen. 

För att kunna anhålla om en option ska studenten: 

 1. ha som huvudsaklig studieinriktning i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper statskunskap med förvaltning eller sociologi 
 2. ha avlagt helheten i samhällslära som andra undervisningsämne KSV-SHL560 
 3. ha sökt in och blivit beviljad en studierätt till pedagogiska studier för lärare vid Helsingfors universitet. 

Du avlägger magisterexamen på svenska och studierna ordnas vid Helsingfors universitets centrumcampus i Kronohagen. Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper är ett gemensamt program för statsvetenskapliga fakulteten och Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) vid Helsingfors universitet. Magisterexamen beviljas av statsvetenskapliga fakulteten. 

Magisterprogrammet kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället. Du lär dig hur man med hjälp av vetenskaplig forskning kan förstå, analysera och förändra sociala och samhälleliga fenomen inom ramen för lokal och global växelverkan på fördjupad nivå. Studierna stöder din förmåga till självständigt och kritiskt tänkande och förbereder dig för expertroller inom olika samhällsvetenskapliga uppgifter. 

Efter avlagd examen 

 • har du utvecklat din analytiska förmåga att på ett konstruktivt sätt bidra till den samhälleliga debatten och verka för ett socialt hållbart samhälle 
 • har du de kreativa och akademiska färdigheter som krävs för att producera vetenskaplig kunskap 
 • kan du beakta etiska frågeställningar på individ- och samhällsnivå 
 • kan du bedöma konsekvenser av beslut och handlingar och främja välfärd, mångfald och demokrati 
 • har du utvecklat god interaktions- och kommunikationsförmåga. 

Du avlägger magisterexamen på svenska.  

Undervisningsspråket är i huvudsak svenska, en del av undervisningen sker på engelska. Du har även möjligheten att delta i undervisning på finska.

Karriärmöjligheter

Du har utmärkta möjligheter att placera dig väl i arbetslivet, inom många olika branscher, både i Finland och utomlands. Sysselsättningsgraden för dem som avlagt en svenskspråkig examen i samhällsvetenskaper vid statsvetenskapliga fakulteten är exceptionellt god. 

En magisterutbildning med inriktning på journalistik och kommunikation ger en mångsidig grund för olika jobb. Utbildningen ger utmärkta möjligheter till en karriär i medier i Finland och Sverige både inom ledande uppgifter (chefredaktör, nyhetschef, avdelningschef, specialredaktör, producent) och som företagare. Utbildningen är också anpassad för en karriär inom informationsyrken av olika slag, så som intern- eller externkommunikation inom företag, offentlig förvaltning och tredje sektorns organisationer. 

Personer med utbildning i socialpsykologi har placerat sig i många slags uppgifter. De arbetar till exempel med olika utbildningsuppgifter, med ungdomsarbete, med integrering av invandrare, med rekrytering och med att öka välmående inom organisationer, som konsulter, inom missbrukarvård, som terapeuter och som forskare. Lednings- och expertuppgifter inom privata, offentliga, och tredje sektorn kräver ofta magisterexamen och uppgifter som t.ex. forskare och terapeut kräver fortsatt utbildning. 

Magisterexamen i socialt arbete ger socialarbetarbehörighet och möjligheter till att arbeta som professionell socialarbetare inom den offentliga sektorn och ansvarar för den professionella ledningen av det sociala arbetet. Utexaminerade socialarbetare har också mångsidiga planerings-, lednings- och expertuppdrag inom den offentliga sektorn, tredje sektorn och privata sektorn. 

Med en utbildning i sociologi kan du arbeta med olika slags forsknings-, planerings- och expertuppdrag inom den offentliga sektorn, i medborgarorganisationer och i företag. Utexaminerade sociologer jobbar med planering, administration och statistik, som forskare, som lärare inom vuxenutbildningen samt som redaktörer eller med andra informationsuppdrag. 

En magisterutbildning i statskunskap med förvaltning ger en bred kunskapsbas för lokala, nationella och globala uppdrag inom ett flertal professionella områden. Utexaminerade statsvetare placerar sig väl som t.ex. rådgivare, analytiker, forskare, opinionsbildare, konsulter, företagare eller tjänstemän i ledande uppgifter. Mångfalden av potentiella arbetsgivare är stor och varierar från kommuner, riksdagen, eller internationella organ som EU och FN, till organisationer inom tredje sektorn, olika företag inom den privata sektorn eller medier. 

De som tilldelats en magisteroption för ämneslärare i samhällslära kan även arbeta som ämneslärare enligt kraven för ämneslärarebehörighet. 

Efter magisterexamen är det möjligt att söka in till forskarutbildning som i många fall kan leda till forskar- eller lärarkarriärer inom universitet, högskolor och forskningsorganisationer.

Kompetens

När du avlagt magisterstudierna (120 sp) erhåller du en politices magisterexamen (pol.mag.). 

Magisterexamen i socialt arbete ger socialarbetarbehörighet. Mer information om yrkesrättigheterna inom socialvården hittar du på Valviras hemsidor. 

Inom studieinriktningen för ämneslärare i samhällslära kan du få lärarbehörighet genom att avlägga politices magisterexamen med följande studier:   

 • Gemensamma obligatoriska studier, 5 sp 
 • Obligatoriska studier i sociologi eller statskunskap med förvaltning, 10 sp 
 • Obligatoriska studier i samhällsvetenskaper, 45 sp 

Pedagogiska studier för lärare, 60 sp 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • ruotsi
 • Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Politices magister, Valtiotieteiden maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu