Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kielten kandiohjelma: maailman kielet ja kielitieteet

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Video

Oletko aina halunnut opiskella kieliä? Kielten kandiohjelmasta niitä löytyy 22. Valitse omasi!

         
Helsingin yliopisto

Kielten kandiohjelma: maailman kielet ja kielitieteet

Tavoite

Kielten kandiohjelmassa opit ymmärtämään, miten kieli toimii kulttuurissa, yhteiskunnassa ja kulttuurien välisessä viestinnässä. Sen lisäksi kehität taitoasi yhdessä tai useammassa kielessä.

Kandiohjelman opintosuunnat jakautuvat kolmeen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä ovat ne kielet, joiden opintojen aloittaminen edellyttää aikaisempaa peruskielitaitoa: englanti, espanja, italia, portugali, ranska, saksa, venäjä ja venäjä äidinkielenä.

Toisen ryhmän muodostavat kielet, joiden opinnot eivät edellytä aikaisempaa kielitaitoa: antiikin kreikka, arabia, eteläslaavilaiset kielet (erityisesti bosnia/kroaatti/montenegro/serbia), heprea, hindi, japani, kiina, korea, latina, latvia, liettua, somali, swahili, puola ja tšekki. Huomaa, että näistä vain osa ottaa uusia opiskelijoita joka vuosi. Näihin kieliin haetaan hakukohteen ”maailman kielet ja kielitieteet” kautta.

Kolmannen ryhmän muodostaa lingvistiikka, jossa tutkitaan ja vertaillaan kaikkia maailman kieliä ja etsitään ihmiskielten yhteisiä ominaisuuksia yleisen kielitieteen, fonetiikan ja kieliteknologian menetelmin. Myös lingvistiikkaan haetaan hakukohteen ”maailman kielet ja kielitieteet” kautta.

Ohjelma tekee läheistä yhteistyötä kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman kanssa.

Kandiohjelmasta valmistuttuasi sinulla on hyvä kielitaito valitsemassasi kielessä ja osaat myös analysoida kielen rakennetta, tunnet kielen välittämää kirjallisuutta ja muuta kulttuuria ja ymmärrät, mikä on kielen rooli yhteiskunnassa ja kansainvälisessä viestinnässä. Lingvistiikan opintosuunnassa opitaan erityisesti kielten analyysin yleisiä taitoja, joita voi soveltaa sekä tuttujen kielten että myös esimerkiksi pienten uhanalaisten kielten tutkimukseen.

Kandiohjelmassa opit kuvaamaan kielitaitoasi ja omia taitojasi kielen, kielenkäytön ja kielen kulttuuriympäristön asiantuntijana. Valmistuttuasi sinulla on valmiudet jatkaa maisteriohjelmissa, joista voit valmistua esimerkiksi kielenopettajaksi, kääntäjäksi, tulkiksi tai muuksi kielialan ammattilaiseksi.

Koulutuksen sisältö

Tarjoamme sinulle monipuolista opetusta, jossa

  • saat perustiedot kielen rakenteesta tai laajennat ja syvennät jo aikaisempia tietojasi
  • opit soveltamaan oppimaasi tietoa käytännössä ja parannat näin suullista ja kirjallista kielitaitoasi
  • opit pohtimaan kielten rakenteellisia eroja ja yhteneväisyyksiä
  • tutustut kielialueesi kulttuuritaustaan ja kirjallisuuteen sekä maantieteellisen sijainnin aiheuttamaan kielelliseen vaihteluun
  • perehdyt erilaisiin tapoihin tutkia kieltä
  • opit tiedostamaan koulutuksesi monipuolisuuden ja tavat hyödyntää sitä työelämässä

 Lisäksi opit työelämän perustaitoja:

  • osaat hankkia tarpeellista tietoa ja suhtautua siihen kriittisesti
  • osaat hahmottaa kokonaisuudet monipuolisesti
  • osaat hallita ajankäyttöäsi ja laatia itsenäisen työn
  • osaat esittää tietosi selkeästi muille

Koulutus sisältää sekä pakollisia että valinnaisia luento- tai harjoituskursseja. Osa opinnoista suoritetaan kirjatentissä tai kotiesseillä. Koulutukseen sisältyy harjoitustehtäviä, ryhmätöitä ja omaa aktiivisuutta edellyttävää itsenäistä työskentelyä ja tiedonhakua. Kandiohjelman yhteiset kurssit tarjoavat perustietoa erilaisista kielen lähestymistavoista (yleinen kielitiede, kirjallisuustiede, käännöstiede, opetukseen sovellettu kielitiede jne.)  ja tutkimusmetodologiasta, ja ne auttavat oman kanditutkielman laatimisessa sekä tulevan maisteriohjelman valinnassa.

Opinnot sisältävät työelämäjakson ja asiantuntijatehtäviin valmentavia jaksoja.

Kandiohjelma pyrkii ohjaamaan mahdollisimman monen opiskelijan vaihto-opintoihin ulkomaille, yleensä sellaiseen maahan, jossa opiskeltavaa kieltä puhutaan.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: