Kandi- ja maisteriohjelmat

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper: socialt arbete

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
3+2 år
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Möjlighet till studiestöd
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 år
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Möjlighet till studiestöd
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper: socialt arbete

Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) är en fristående svenskspråkig enhet vid Helsingfors universitet. Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom är det enda samhällsvetenskapliga kandidatprogrammet vid Helsingfors universitet där undervisnings- och examensspråket är svenska. Det betyder att du ska använda svenska vid tentamina och andra studieprestationer. Du kan, om du vill, som en del av din examen välja att avlägga kurser på engelska eller på andra språk, ordnade antingen vid Soc&kom, vid övriga enheter vid universitetet eller vid andra inhemska eller utländska universitet (se punkterna ”Internationalisering” och ”Samarbete med övriga aktörer”.) Du har också möjlighet att studera andra språk som en del av din examen. 

Studieinriktningarna inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper är journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi, rättsvetenskap och socialt arbete. Alla dessa bildar en helhet som omfattar olika perspektiv på interaktionen mellan mänskan och samhälle, allt från grupper till samhället som helhet. I kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper har du en unik möjlighet att kombinera studier inom våra olika inriktningar. 

På Soc&kom finns alltså ett kandidatprogram, men programmet har två separata ansökningsmål: ett bredare ansökningsmål, samhällsvetenskaper och ett professionsinriktat ansökningsmål, socialt arbete

Karriärmöjligheter

De som har en examen från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden. De arbetar med många olika uppgifter inom olika branscher, inom stat, kommun och organisationer och inom den privata sektorn, delvis beroende på vilken inriktning de haft i sina studier. En del jobbar vid ministerier, inom biståndsorganisationer, som kommunikatörer eller journalister. En del arbetar för olika minoriteters rättigheter, med att rekrytera arbetstagare, med att förbättra välmående inom organisationer eller med att integrera invandrare. Vissa har ledande uppgifter inom redaktioner,  informationsyrken, eller jobbar som förlagsredaktörer, konsulter eller som forskare vid ett universitet eller annan organisation. Några arbetar som politiker, beslutsfattare och tjänstemän i staten, kommunerna eller riksdagen och vissa är experter i internationella organisationer eller ledande påverkare i affärslivet. Andra exempel på tänkbara positioner i arbetslivet är personalchef, verksamhetsledare, utbildningsplanerare eller projektkoordinator. En examen från Soc&kom ger dig alltså breda möjligheter att placera dig i arbetslivet. 

Soc&kom har tillsammans med statsvetenskapliga fakulteten riksansvaret för den behörighetsgivande svenskspråkiga socialarbetarutbildningen. Det betyder att du kan utbilda dig till socialarbetare på svenska bara här. Kandidat- och magisterexamen i socialt arbete tillsammans ger dig socialarbetarbehörighet. 

Det finns ett stort behov av kvalificerade socialarbetare och med en examen i socialt arbete kan du ofta välja mellan många olika intressanta arbetsplatser och -uppgifter. Med en magisterexamen inom socialt arbete kan du jobba med klientcentrerat socialt arbete och med olika utvecklings-, forsknings- och ledarskapsuppgifter inom både den offentliga, privata och den tredje sektorn. Du kan jobba t.ex. med barnskydds- eller missbruksfrågor, som skolkurator vid en läroanstalt och/eller vidareutbilda dig till terapeut. Också med en socialarbetarbehörighet har du alltså många olika möjligheter att hitta en intressant arbetsplats. 

Ifall du närmare vill bekanta dig med hur utexaminerade från specifikt Soc&kom placerat sig på arbetsmarknaden kan du ta del av rapporten ”Arbetslösheten minimal – utexaminerade från Soc&kom 2000–2014”. 

Universitetet följer regelbundet upp hur dess tidigare studenter placerar sig i arbetslivet. Dessa rapporter hittas via följande länk. Rapporterna som gäller Statsvetenskapliga fakulteten innehåller också information om utexaminerade från Soc&kom.  

På sidan töissä.fi finns information om hur utexaminerade från högskolor placerat sig på arbetsmarknaden, och deras egna berättelser om sina arbetsplatser (på finska).

Kompetens

Efter att du har avlagt kandidatstudierna (180 sp) erhåller du en politices kandidatexamen (pol.kand.).

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • ruotsi
  • Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Politices kandidat och magister

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu