Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper: socialt arbete

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 år
ruotsi
Möjlighet till studiestöd
På hösten
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
   
Lähiopetus
Heltid
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Video

Sociologi är ett av de sex vetenskapsområdena som man kan studera på Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, även känt som Soc&kom!

         
Helsingin yliopisto

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper: socialt arbete

Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) är en fristående svenskspråkig enhet vid Helsingfors universitet. Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom är det enda samhällsvetenskapliga kandidatprogrammet vid Helsingfors universitet där undervisnings- ochexamensspråket är svenska.

Programmet har två sökmål: ett bredare sökmål, samhällsvetenskaper och ett annat sökmål, socialt arbete.

Nedan presenteras närmare målen för hela kandidatprogrammet som omfattar bägge sökmålen och därefter presenteras specifika mål för sökmålet socialt arbete.

Kandidatprogrammets mål

I en globaliserad värld är det viktigt med kunskap om människan och samhället för att förstå och kunna påverka utvecklingen. Information och idéer formas och omformas i allt snabbare takt då människor och kulturer möts. Sätten att kommunicera förändras. Det här föder nya utmaningar för samverkan och välmående. I kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom utbildas experter som förstår samhällsutvecklingen och som kan bidra till ett demokratiskt, rättvist och hållbart framtida samhälle.

Du som studerat inom det samhällsvetenskapliga kandidatprogrammet vid Soc&kom har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet. Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård,  inom stat, kommun och organisationer samt inom den privata sektorn. Om du t.ex. vill arbeta vid ett ministerium, inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Som färdig politices kandidat kan du tillämpa begrepp och teorier och har beredskap för arbete och forskning på ditt vetenskapsområde (dvs. i journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi, rättsvetenskap eller socialt arbete som utgör ett separat sökmål). Målet är att du kan fungera självständigt i samarbete med andra och har börjat utveckla en expertidentitet inom ditt område.

En politices kandidat från Soc&kom:

 • förstår samhällets mångfald och samspel på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kan analysera strukturer, processer och förändringar i samhället både lokalt och globalt
 • har kunskap om och förstår samhällets politiska, sociala och rättsliga ramar
 • kan förstå och kritiskt granska olika former av kommunikation
 • kan identifiera, förebygga och bidra till att lösa sociala konflikter och samhällsrelaterade problem
 • har verktyg att kunna påverka och förändra samhället
 • kan beakta olika etiska frågeställningar och fungera ansvarsfullt.

Genom utbildningen utvecklar du färdigheter som är nyttiga i arbetslivet både inom landet och internationellt. Du utvecklar en god interaktionsförmåga och kan samarbeta och kommunicera både muntligt och skriftligt på olika språk. Du lär dig vetenskapliga metoder, teoretiska begrepp och att skriva akademiska texter. Du får en vidgad världsbild, nya tänkesätt och strategier för ditt framtida lärande.

Specifika mål för sökmålet socialt arbete

Studier i socialt arbete passar dig som är intresserad av att hjälpa och stöda människor i utmanande och svåra livssituationer. Studierna passar även dig som är intresserad av att granska samhällets förändringar, deras orsaker och inverkan på människors liv och av att påverka samhället i en socialt hållbar riktning

Studier i socialt arbete ger dig kunskaper om individers och olika befolkningsgruppers levnadsvillkor och erfarenheter i dagens samhälle som präglas av stora sociala, ekonomiska och politiska förändringar. Genom utbildningen lär du dig att förstå och kritiskt granska orsakerna till och följderna av de mångbottnade och sammanflätade sociala problem som enskilda människor och grupper kan möta på olika livsområden. Exempel på frågor i fokus är barns utsatthet, marginalisering av ungdomar, långvarig fattigdom och olika typer av missbruk, bristande integration och våld. Utbildningen ger dig också redskap att förebygga eller bidra till att lösa sådana problem. Som student i socialt arbete lär du dig möta de här frågorna både ur ett vetenskapligt och ur ett professionellt yrkesperspektiv.

Efter avlagd kandidatexamen i socialt arbete har du färdigheter som krävs för både klientcentrerat socialt arbete och för olika utvecklings-, forsknings- och ledarskapsuppgifter inom både den offentliga och privata och den tredje sektorn.

Soc&kom har tillsammans med statsvetenskapliga fakulteten riksansvaret för den behörighetsgivande svenskspråkiga socialarbetarutbildningen. Det betyder att du kan utbilda dig till socialarbetare på svenska bara här. Kandidat- och magisterexamen i socialt arbete tillsammans ger dig socialarbetarbehörighet.

De som studerat socialt arbete har placerat sig ytterst väl på arbetsmarknaden, vanligen i expertuppgifter inom något av det sociala arbetets specialområden, t.ex. barnskydd eller missbruk. En socialarbetarutbildning ger dig dessutom olika möjligheter till vidare specialisering, till exempel för att  bli specialsocialarbetare eller terapeut. 

Fokus i en examen från studieinriktningen socialt arbete ligger på att:              

 • du förstår uppkomsten av individers och gruppers mångfacetterade sociala problem på olika livsområden
 • du har redskap att förebygga eller bidra med lösningar på dessa problem
 • du har kunskap om de sociala, ekonomiska och politiska ramarna som påverkar det sociala arbetet
 • du har kunskaper om forskning inom området för socialt arbete och om olika forskningsmetoder
 • du kan analysera och kritiskt granska det sociala arbetets teorier och historia
 • du kan identifiera det sociala arbetets verksamhetsfält, delområden och etik och har fördjupat dig i åtminstone ett av dessa områden
 • du har grundläggande färdigheter för professionellt arbete med människor i olika livssituationer och kan tillämpa färdigheterna och sektorns lagstiftning då du bemöter utsatta människor  eller verkar i utvecklings- eller ledningsuppgifter
 • du har de teoretiska, metodologiska och professionella förutsättningar som krävs för fortsatta studier i socialt arbete på magisternivå.

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Politices kandidat och magister

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: