Kandi- ja maisteriohjelmat

Muotoilu

Aalto-yliopisto, paikassa Espoo
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Muotoilu

Aalto-yliopiston Muotoilun ja muodin kandidaattiohjelman opinnoissa opiskelija keskittyy luovien suunnittelutaitojen kehittämiseen ja rakentaa omaa näkemystään ja suunnittelijaidentiteettiään. Ohjelman opiskelijoita yhdistää luova kunnianhimo, empatia ihmisiä kohtaan ja halu suunnitella luonnonvaroja säästävää tulevaisuutta. Kandidaattiohjelma on kolmevuotinen, ja opiskelija voi sen jälkeen jatkaa maisteriopintoihin.

Ohjelmasta valmistunut taiteen kandidaatti osaa:

 • Ilmaista suunnittelijan näkemyksensä monipuolisesti eri tavoilla ja materiaaleilla.
 • Käyttää luovia suunnittelun menetelmiä järjestelmällisesti sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden suunnittelijoiden, eri alojen ammattilaisten ja käyttäjien kanssa.
 • Kuvailla kestävän kehityksen periaatteet ja soveltaa niitä työssään.
 • Tunnistaa suunnittelun yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vaikuttavuuden.
 • Hyödyntää suunnittelutyöhön liittyviä tutkimustaitoja eri yhteyksissä ja voi jatkaa maisteriopintoihin.

Muotoilun pääaineopintojen sisältö perustuu kasvavaan tarpeeseen kouluttaa luovia suunnittelijoita, jotka osaavat muotoilla tarpeellisia ja kiinnostavia tuotteita ja palveluja, joiden suunnittelussa ja tuottamisessa on huomioitu sekä erilaiset käyttäjäryhmät että ympäristön kuormitus. Tutkittuun tietoon perehtymällä ja soveltamalla työssään ajan tasalla olevia suunnittelun menetelmiä, muotoilija voi yhteistyössä muiden alojen ammattilaisten kanssa vaikuttaa laajasti ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurin hyvinvointiin paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Muotoilun pääaineopinnot kattavat muotoilun koko kentän tuote- ja palvelusuunnittelusta kokeilevaan muotoiluun.

Valmistuttuaan muotoilun pääaineesta opiskelija osaa:

 • Suunnitella harkittuja ja innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja.
 • Kehittää ja toteuttaa omaa muotoilullista ja ammatillista näkemystään.
 • Käyttää työssään monipuolisesti erilaisia ideointi-, mallinnus-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä.
 • Noudattaa suunnittelutyössään käyttäjälähtöisen suunnittelun periaatteita.
 • Kertoa muotoilutyöstä visuaalisesti, mallien avulla ja sanoin eri yleisöille, kuten yritysten edustajille, asiakkaille ja käyttäjille.
 • Huomioida suunnittelutyössään kestävän kehityksen ja kiertotaloudessa toimimisen periaatteet.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Espoo
 • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi

Tutkinto / todistus

Taiteen kandidaatti ja maisteri

Aalto-yliopisto
Otakaari 1
02150 Espoo

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopistossa voit yhdistellä luovasti ja koota oman näköisen kokonaisuuden taiteen, tekniikan ja talouden aloilta. Aallosta löydät kattavan valikoiman kandidaatti, maisteri- ja tohtoriohjelmia kolmelta eri alalta. Aalto-yliopistossa tiedetään, että maailmanluokan koulutus on vain osa opiskelukokemusta. Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoille kansainvälisen toimintaympäristön, ympärille...

Lue lisää oppilaitoksesta Aalto-yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu