Kandi- ja maisteriohjelmat

Muoti

Aalto-yliopisto, paikassa Espoo
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Muoti

Aalto-yliopiston Muotoilun ja muodin kandidaattiohjelman opinnoissa opiskelija keskittyy luovien suunnittelutaitojen kehittämiseen ja rakentaa omaa näkemystään ja suunnittelijaidentiteettiään. Ohjelman opiskelijoita yhdistää luova kunnianhimo, empatia ihmisiä kohtaan ja halu suunnitella luonnonvaroja säästävää tulevaisuutta. Kandidaattiohjelma on kolmevuotinen, ja opiskelija voi sen jälkeen jatkaa maisteriopintoihin.

Ohjelmasta valmistunut taiteen kandidaatti osaa:

 • Ilmaista suunnittelijan näkemyksensä monipuolisesti eri tavoilla ja materiaaleilla.
 • Käyttää luovia suunnittelun menetelmiä järjestelmällisesti sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden suunnittelijoiden, eri alojen ammattilaisten ja käyttäjien kanssa.
 • Kuvailla kestävän kehityksen periaatteet ja soveltaa niitä työssään.
 • Tunnistaa suunnittelun yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vaikuttavuuden.
 • Hyödyntää suunnittelutyöhön liittyviä tutkimustaitoja eri yhteyksissä ja voi jatkaa maisteriopintoihin.

Muodin pääaineen opinnot perustuvat erilaisten vaatteiden, vaatetustekstiilien ja mallistojen suunnitteluun. Opiskelija syventyy alan ammatillisiin käytäntöihin ja luo opintojen aikana pohjan omalle persoonalliselle suunnittelunäkemykselleen. Muotia tarkastellaan pääaineen opinnoissa monimuotoisesti sosiaalisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä, ja opiskelijaa kannustetaan taiteellisen ja tutkimuksellisen ajattelun yhdistämiseen. Kestävän kehityksen näkökulma ja ihminen suunnittelun lähtökohtana huomioidaan opetuksessa.

Valmistuttuaan Muodin pääaineesta opiskelija osaa:

 • suunnitella taiteellisesti korkeatasoisia vaatteita, vaatetustekstiilejä ja mallistoja.
 • kehittää ja toteuttaa omaa taiteellista ja ammatillista näkemystään.
 • käyttää erilaisia vaatteiden kaavoitusmenetelmiä, vaatteiden ja tekstiilien valmistus- ja viimeistelymenetelmiä ja digitaalisia työkaluja, sekä soveltaa niitä omassa suunnittelu työssään.
 • ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen vaatetus- ja tekstiiliteollisuudessa ja etsiä luovia ratkaisuja alan haasteisiin.
 • analysoida ja tulkita muotia sosiaalisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä.
 • soveltaa alan edellyttämiä tiedonhankinta- ja ongelmanratkaisumenetelmiä luovalla ja ennakkoluulottomalla tavalla suunnitteluprosessissaan.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Espoo
 • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi

Tutkinto / todistus

Taiteen kandidaatti ja maisteri

Aalto-yliopisto
Otakaari 1
02150 Espoo

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopistossa voit yhdistellä luovasti ja koota oman näköisen kokonaisuuden taiteen, tekniikan ja talouden aloilta. Aallosta löydät kattavan valikoiman kandidaatti, maisteri- ja tohtoriohjelmia kolmelta eri alalta. Aalto-yliopistossa tiedetään, että maailmanluokan koulutus on vain osa opiskelukokemusta. Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoille kansainvälisen toimintaympäristön, ympärille...

Lue lisää oppilaitoksesta Aalto-yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu