Kandi- ja maisteriohjelmat

Kestävät yhdyskunnat

Aalto-yliopisto, paikassa Espoo
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Kestävät yhdyskunnat

Ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja luonnonvarojen ehtyminen ovat ilmiöitä, jotka vaativat entistä kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä rakennetun ympäristön suunnitteluun ja hallintaan. Aalto-yliopiston uusi Kestävät yhdyskunnat -hakukohde antaa opiskelijoille ponnahduslaudan uralle, jossa pääsee visioimaan ja toteuttamaan ratkaisuja niin paikallisiin kuin globaaleihinkin haasteisiin teknologiaa hyödyntäen. Opiskelijalla on tekniikan kandidaatin tutkinnon jälkeen seuraavat valmiudet:

 • Ratkaisukeskeinen näkemys yhteiskuntamme haasteisiin. Opiskelija osaa tunnistaa ongelmia ja löytää niihin innovatiivisia ratkaisuja. Tässä auttavat tiedon laaja-alainen hyödyntäminen sekä kyky soveltaa laskennallisia menetelmiä alan ilmiöiden mallinnuksessa.
 • Ymmärrys kestävistä yhdyskunnista kokonaisvaltaisena järjestelmänä. Opiskelija ymmärtää kytkökset erilaisten alueiden ja asuttujen ympäristöjen välillä sekä insinöörin roolin niiden toimivuuden edistämisessä.
 • Perustaidot ja ymmärrys maankäytön suunnittelusta, liikennesuunnittelusta ja vesitekniikasta. Opiskelija hallitsee alansa tyypilliset työkalut ja ymmärtää alaansa liittyvät yhteiskunnalliset ja hallinnolliset periaatteet.
 • Ymmärrys ja taidot elinvoimaisten, toimivien ja kestävien yhdyskuntien suunnitteluun. Opiskelija kykenee yhdistämään kestävän kehityksen ja luonnonvarojen kestävän käytön periaatteet erottamattomaksi osaksi maankäytön, liikenteen, vesihuollon ja vesivarojen hallinnan suunnitteluprosesseja. Hänellä on ihmiskeskeinen lähestymistapa insinöörityöhön.
 • Perustaidot vesitekniikkaan liittyen. Opiskelija ymmärtää veden kierron luonnontieteelliset perusteet sekä vesihuollon, jäteveden käsittelyn ja vesitalouden parhaat toimintamallit.
 • Perustaidot liikennetekniikkaan ja maankäytön suunnitteluun liittyen. Opiskelija tuntee toimivan ja turvallisen liikennejärjestelmän periaatteet, kestävän liikennejärjestelmän ominaisuudet sekä tätä edistäviä keinoja ja arvioinnin periaatteita. Lisäksi hän tuntee, miten alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää käytetään maankäytön suunnittelussa ja osaa liittää tämän osaksi laajempaa maankäyttö- ja liikennepolitiikan kontekstia.
 • Valmiudet syventää osaamistaan myöhemmin maisteriopinnoissa. Tekniikan kandidaatilla on perustaidot tilastollisessa ja paikkatietoanalyysissa, mallinnuksessa, projektinhallinnassa ja tieteellisen tutkimuksen tekemisessä. Opinnot valmistavat opiskelijan maisteritason opintoihin.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Syksy

 • Lähiopetus
 • Espoo
 • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Kevät

 • Lähiopetus
 • Espoo
 • Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Aalto-yliopisto
Otakaari 1
02150 Espoo

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopistossa voit yhdistellä luovasti ja koota oman näköisen kokonaisuuden taiteen, tekniikan ja talouden aloilta. Aallosta löydät kattavan valikoiman kandidaatti, maisteri- ja tohtoriohjelmia kolmelta eri alalta. Aalto-yliopistossa tiedetään, että maailmanluokan koulutus on vain osa opiskelukokemusta. Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoille kansainvälisen toimintaympäristön, ympärille...

Lue lisää oppilaitoksesta Aalto-yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu