Kandi- ja maisteriohjelmat

Informaatioverkostot

Aalto-yliopisto, paikassa Espoo
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Informaatioverkostot

Mikä sinusta tulee isona? Kysymys voi olla mahdottoman vaikea ihmiselle, jota kiinnostaa vähän kaikki. Laajat kiinnostuksen kohteet voi kuitenkin nähdä rikkautena – työelämän murroksen ja aikamme suurten haasteiden edessä kompleksisten ongelmien ratkaisutaidot, laaja-alainen ajattelu sekä luovuus ovat singonneet työelämän tärkeimpien taitojen joukkoon. Tähän kehitykseen Informaatioverkostot vastaa monitieteisillä opinnoilla, joissa yhdistyvät kiehtovalla tavalla tekniikka, viestintä, yhteiskuntatieteet, muotoilu ja liiketoiminta – vain muutamia mainitaksemme. Toisin kuin perinteiset diplomi-insinööriohjelmat, Informaatioverkostojen pääainekokonaisuus kasvattaa laajojen kokonaisuuksien ja tiedon hankkimisen asiantuntijoita – vahvan poikkitieteellisyyden ja käytännönläheisyyden siivittämänä.

Olet ehkä kiinnostunut tekniikasta, mutta se ei riitä. Haluat kenties ymmärtää tekniikan vaikutuksia ja mahdollisuuksia laajemmassa mittakaavassa. Silloin Informaatioverkostojen koulutus on sinua varten! Ohjelman tiivistä opiskelijaryhmää yhdistää tiedonjano, halu jatkuvasti oppia uutta sekä soveltaa oppimaansa osana laajempaa kokonaisuutta: organisaatioissa, yhteiskunnassa ja kokonaisessa ekosysteemissä.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon Informaatioverkostot pääaineenaan suorittaneilla on:

Ihmiskeskeinen ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiva näkemys teknologiaan.Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät teknologian roolin yhteiskunnan arvojen muokkaajana. Luodessaan uutta tekniikkaa he ymmärtävät loppukäyttäjän tarpeet ja kaupallistamisen luonnollisena osana insinöörityötä.

Matemaattisluonnontieteellinen, tietotekninen sekä yleissivistyksellinen tieto- ja taitopohja.

Tutkinnon suorittaneet hallitsevat teknillisen alan matemaattisten ongelmien ratkaisun perustaidot, ohjelmoinnin perusteet sekä tunnistavat koulutukselleen keskeisen monitieteisen ajattelun.

Ymmärrys liiketoiminnasta organisaatioiden ja organisoitumisen kautta.

Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät asiakaslähtöisyyden liiketoiminnan perustana ja uusien digitaalisten palveluiden suunnittelussa. He ymmärtävät liiketoiminnan ja yrittäjyyden mahdollisuutena muokata organisaatioita ja yhteiskuntaa.

Monipuoliset viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät vuorovaikutustaitojen merkityksen tiimityössä. He esittävät kysymyksiä, oppivat muilta ja osaavat viestiä omaa ydinosaamistaan selkeästi ja rohkeasti.

Palvelumuotoilun perustaidot. Tutkinnon suorittaneet hallitsevat palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet, menetelmät ja työkalut sekä muotoiluajattelun ja ihmiskeskeisen suunnittelun periaatteet.

Hyvät itsensä johtamisen ja hyvinvoinnin johtamisen taidot. Tutkinnon suorittaneet hallitsevat oman työnsä johtamisen: he kykenevät priorisoimaan, aikatauluttamaan ja delegoimaan työtehtäviään. He ymmärtävät, että itsensä johtaminen ja hyvinvointi ovat luovan tietotyön ytimessä ja keskeisiä tulevaisuuden taitoja.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Espoo
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Aalto-yliopisto
Otakaari 1
02150 Espoo

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopistossa voit yhdistellä luovasti ja koota oman näköisen kokonaisuuden taiteen, tekniikan ja talouden aloilta. Aallosta löydät kattavan valikoiman kandidaatti, maisteri- ja tohtoriohjelmia kolmelta eri alalta. Aalto-yliopistossa tiedetään, että maailmanluokan koulutus on vain osa opiskelukokemusta. Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoille kansainvälisen toimintaympäristön, ympärille...

Lue lisää oppilaitoksesta Aalto-yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu