Kandi- ja maisteriohjelmat

Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu

Aalto-yliopisto, paikassa Espoo
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu

George Lucas on todennut, että ääni on puolet elokuvakokemuksesta. Äänen tarinankerronnallinen voima onkin valtava – se vaikuttaa katsojaan yhtä paljon kuin kuva. Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaine tutustuttaa opiskelijan tähän äärimmäisen mielenkiintoiseen elokuvan osa-alueeseen. Ohjelmasta valmistuneet taiteilijat ja äänen ammattilaiset toimivat äänisuunnittelijoina ja äänittäjinä elokuvan ja televisiotuotannon eri alueilla. Opintojen keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijan lahjakkuuden ja persoonallisen ilmaisuvoiman vahvistumista.

Koulutuksen sisältö kandidaattiohjelmassa

Taiteen kandidaatin tutkinnon opetus jakautuu elokuvaäänityksen ja -ää­nisuunnittelun pääaineessa kahteen osaan: äänitykseen ja ääni­suunnitteluun. Nämä osat sivuavat ja tu­kevat toisiaan, ja ovat osittain päällekkäisiä koko opiskeluajan.

Äänisuunnittelua opetetaan antamal­la valmiuksia äänelliseen ajatteluun sekä välineistön hallintaan niin il­maisullisessa kuin teknisessäkin mieles­sä. Jokainen elokuvatuotanto on äänisuunnit­telijalle tutkimusmatka elokuvan yksilöl­liseen problematiikkaan koko tuotantoprosessin ajan. Opetuksessa asetetaan erityistä pai­noa sille, että ammattiinsa valmistuva ääni­suunnittelija on oman taiteellisen panoksensa elokuvaan an­tava elokuvantekijä, joka ymmärtää syvällisesti elokuvan ominaispiirteitä.

Koulutuksen sisältö maisteriohjelmassa

Elokuvaäänityksen ja äänisuunnittelun pääaineen maisteriopinnoissa korostuu opiskelijan itsenäinen panos oman opintopolkunsa muodostamisessa. Painopiste on erilaisissa elokuva-äänen erityispiirteitä pohtivissa seminaareissa ja työpajoissa. Opiskelija oppii hallitsemaan erilaisia elokuvan ja sen äänisuunnittelun teorioita ja osallistuu tutkimuksellisiin työpajoihin, jotka muodostavat suurempia usein moduulimuotoisia kurssikokonaisuuksia.

Elokuvaäänittäjän ja -äänisuunnittelijan työhön perehdytään yhä vaativammissa harjoitteissa. Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, pienryhmätyöskentelyyn, vertaisoppimiseen, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen. Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaisten vahvuuksien ja oman taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä.

Koulutus voi sisältää opintoja muiden taidealojen opiskelijoiden kanssa. Harjoitustuotannoissa opiskellaan äänisuunnittelun ja äänittämisen käytäntöjä sekä syvennetään ryhmätyö- ja johtamistaitoja.

Maisteriopintoihin sisältyy laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja 30 opintopisteen verran. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja, analyyttisiä taitoja sekä antavat tutkimuksellisia valmiuksia.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Espoo
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi

Tutkinto / todistus

Taiteen kandidaatti ja maisteri

Aalto-yliopisto
Otakaari 1
02150 Espoo

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopistossa voit yhdistellä luovasti ja koota oman näköisen kokonaisuuden taiteen, tekniikan ja talouden aloilta. Aallosta löydät kattavan valikoiman kandidaatti, maisteri- ja tohtoriohjelmia kolmelta eri alalta. Aalto-yliopistossa tiedetään, että maailmanluokan koulutus on vain osa opiskelukokemusta. Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoille kansainvälisen toimintaympäristön, ympärille...

Lue lisää oppilaitoksesta Aalto-yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu