Kysymyksiä ja vastauksia

Täällä voit lukea kysymyksiä ja vastauksia opiskelun eri aloilta. Toivomme, että osiosta muodostuu arvokas tietopohja sinulle, jolla on kysymyksiä tai muita ajatuksia peruskoulun jälkeiseen kouluttautumiseen liittyen!

Etsi

Aihealue

Kysymyksiä

Viimeisimmät kysymykset ja vastaukset

Psykologiaa opiskelemaan
Hei.. Mietin hakea opiskelemaan psykologiaa yliopistoon, osaatteko sanoa miten vaikeaa on päästä sisään, millaiset pääsykokeet ovat ja miten niihin kannattaa valmistautua? Kiitos paljon! T.Sanna
Vastaus

Hei Sanna, Psykologia on hyvin suosittu koulutusala, jonka opiskelu vaatii erilaisten tehtävätyyppien hallitsemista. Eri paikkakunnilla on erilaiset painotukset opinnoissa, joilla on vaikutuksensa myös pääsykokeisiin. Helsingin yliopistossa keskitytään lääketieteen psykologiaan, neurologiaan, oppimisen ja ajattelun psykologiaan sekä persoonallisuuden tutkimukseen. Turun yliopistossa painotetaan oppimisen psykologiaa, varhaiskehitys- ja työpsykologiaa. Tampereella korostuu terveyden psykologia, työ-, liikenne- ja organisaatiopsykologia. Jyväskylän yliopistossa keskitytään kehitys-, persoonallisuus- ja neuropsykologiaan. Elämänkulun ja ammatinvalinnan psykologiaa voi opiskella Joensuun yliopistossa. Pääsykokeen tehtävätyypit:

  • laskutehtävät (tilastomatematiikkaa)
  • monivalintatehtävät
  • aineistopohjaiset tehtävät
  • soveltuvuushaastattelu (Turku ja Jyväskylä)

Helsingin ja Tampereen yliopistoon on sama valintakoe ja kokeella voi hakea molemmille paikkakunnille. Ilmoittautumisessa valittu opiskelupaikkakunta on sitova. Pääsykoe muodostuu kahdesta osasta, ja kummassakin osiossa parhaiten menestyneen yhteispisteiksi muodostuu 100. Opiskelupaikan saaminen edellyttää, että koepisteet ovat vähintään 40 ja tilastomatematiikasta saatuja pisteitä tulee olla vähintään 20. Ylioppilastutkinnosta saatavat alkupisteet määräytyvät Helsingissä ja Tampereella eri tavalla. Joensuun ja Turun yliopistossa pääsykokoeen lisäksi tulee suoriutua soveltuvuushaastattelusta, josta saat lisätietoa oppilaitoksista. Pääsykokeeseen opiskeltava materiaali saattaa vaihdella vuosittain. Viime vuosina vain 3-10% hakijoista on saanut opiskelupaikan, joten pääsykokeisiin kannattaa valmistautua huolella. Onnea pääsykokeisiin! Yst. terv. Eveliina Koivunen Informaatiovastaava

Miten saan opintotukea kun alan opiskella?
Alan opiskelemaan ensi vuoden alusta, sillä silloin lopetan työpaikassani. Siitä lähtien minulla ei ole ollenkaan tuloja, ja tarvitsisin tietää miten paljon ja milloin ensimmäisen kerran tulen saamaan opintotukea? Asun vanhempieni luona, mutta olen miettinyt muuttaa yksin heti kun minulla on siihen varaa.

Terv. Teemu
Vastaus

Hei Teemu, opiskellessa rahat ovat tosiaan usein vähissä ja opintotuki enemmän kuin tarpeen. Opintotukea voit hakea sähköisesti Kelan asiointipalvelussa (http://www.kela.fi/asiointi). Sähköisesti opintotukea voivat hakea ensimmäistä kertaa kyseisiin opintoihin tukea hakevat opiskelijat. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan aina kuukauden alussa opiskelijan pankkitilille. Opiskelijan asumismuoto ja perhesuhteet ratkaisevat, kuuluuko hän asumislisän vai yleisen asumistuen piiriin, vaikuttaen siis saamasi tuen suuruuteen. Opiskelijana voit myös hakea valtion takaamaa opintolainaa, jonka takaisinmaksu alkaa useimmiten opintojen päätyttyä. Saamasi tuen kokonaismäärään vaikuttaa lisäksi se millä asteella aloitat opiskelun, sillä opintotuen määrä ja myöntämisehdot ovat erilaiset toisen asteen opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Kelan sivuilta, osoitteesta löydät kuitenkin myös apuvälineen, joka laskee saamasi tuen määrän, suora linkki ko. sivustolle on http://asiakas.kela.fi/otlaskenta_app/OTLaskentaApplication. Toivottavasti sait tarvitsemasi vastaukset! Palaa toki mielellään jos sinulle tulee lisäkysymyksiä. Onnea tuleviin opintoihisi! Ystävällisin terveisin, Eveliina Koivunen Informaatiovastaava

Näyttää 88-89 kysymystä 89 tuloksesta
1
...
27
28
29
30

Mainokset