Suodata
Kuvataide
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-6 koulutusta 6 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-6 koulutusta 6 tuloksesta
Mainokset

Suositut sijainnit

Opiskelijoiden kokemuksia alalla Kuvataide

Kuvataide -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:


Kuvataiteen opetus Suomessa

Taidealan yliopistoista ja ammattikorkeakouluista valmistuu vuosittain noin 250 uutta kuvataiteilijaa. Tämän lisäksi toisen asteen tutkinnon kuvataiteen alalta suorittaa vuosittain noin 200 henkilöä, joista useimmat hakeutuvat alan jatko-opintoihin. Kuvataiteilijaksi voi opiskella myös muissa oppilaitoksissa, kuten Vapaassa taidekoulussa, Taidekoulu Maassa tai Pohjoismaisessa taidekoulussa.Kuvataideopinnot yliopistossa

Yliopistotasolla kuvataiteita on Suomessa mahdollista opiskella Kuvataideakatemiassa, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa tai Lapin yliopistossa. Akateeminen kuvataiteen koulutus valmistaa vapaaksi kuvataiteilijaksi tai kuvataideopettajan tehtäviin. Kuvataideakatemia tarjoaa ainoana yliopistona vapaan taiteilijan työhön valmistavaa yliopistotasoista koulutusta. Aalto-yliopistossa ja Lapin yliopistossa voit opiskella kuvataideopettajaksi.

Kuvataiteen opiskelussa keskeistä on oman ilmaisukielen löytäminen ja taiteen tuntemus ja ymmärtäminen. Akateemisessa taideopetuksessa otetaan huomioon sekä käsitteellisyyden että käsityöläisyyden osaaminen – teoria ja käytäntö. Kuvataiteilija voivat erikoistua opinnoissaan jollekin tietylle taiteen alalle, kuten taidegrafiikkaan, taidemaalaukseen, valokuvataiteeseen, tilataiteeseen tai kuvanveistooon. Opintoihin saattaa kuulua myös media-, ympäristö- ja performanssitaiteita.

Kuvataiteilija ja kuvataideopettaja työelämässä

Kuvataiteilijoiden koulutuksen merkitys on korostunut ja taiteilijaksi tullaan nykyisin yhä enemmän opintojen ja tutkinnon kautta. Itseoppineiden taiteilijoiden osuudet uusista ammattikentälle tulevista taiteilijoista ovat vähentyneet merkittävästi. Kuvataiteilijan työ on itsenäistä ja vaatii myös yrittäjähenkisyyttä.

Kuvataiteen maisteriohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä esimerkiksi taiteellisina suunnittelijoina, taiteilijoina, tutkijoina tai opetustehtävissä. Opetustehtäviin valmistava Aalto-yliopiston ja Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmat antavat kelpoisuuden toimia kuvataideopettajana muun muassa peruskouluissa, lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, lasten ja nuorten kuvataidekouluissa, vapaassa sivistystyössä ja museoissa. Kuvataidealan akateemisen tutkinnon suorittaneet voivat lisäksi toimia taidepedagogisissa tai muissa taidealan asiantuntijatehtävissä esimerkiksi erilaisissa kulttuuriorganisaatioissa.