Hoitoala - hoitotyö, hoitoalan koulutus, hoitoalan opiskelu

Hoitoala

Yliopistoissa voi mm. opiskella lääkäriksi, eläinlääkäriksi, hammaslääkäriksi, puheterapeutiksi, ravitsemusterapeutiksi ja terveystieteiden maisteriksi. Monet haluavat työskennellä ihmisten parissa ja auttaa muita. Hoitoala on laaja ja mahdollisuuksia on monia. Uudelle työvoimalle on myös tarvetta, sillä terveydenhuollossa on siirrytty nopeasti työvoiman ylitarjonnasta työvoimapulaan.
Näyttää 1-1 koulutusta 1 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-1 koulutusta 1 tuloksesta

Hoitoala - hoitotyö, hoitoalan koulutus, hoitoalan opiskelu -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Terveydenhuollon tavoitteena on terveyden ylläpitäminen ja sairauksien parantaminen. Alan työtä tehdään sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Julkiset terveyspalvelut jakautuvat perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Työ hoitoalalla on ihmisläheistä ja vastuullista, ja eri ammattien harjoittaminen on tarkasti säänneltyä ja valvottua. Työtehtävät määräytyvät työntekijän koulutuksen, pätevyyden ja valmiuksien kautta.

Koulutus

Yliopistoissa voi mm. opiskella lääkäriksi, eläinlääkäriksi, hammaslääkäriksi, puheterapeutiksi, ravitsemusterapeutiksi ja terveystieteiden maisteriksi. Erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnot ovat yliopistollisia jatkotutkintoja. Yliopisto-opintoja voi jatkaa tohtorin tutkintoon saakka.

Opiskelu ulkomailla

Osa hoitoalan opinnoista on mahdollista suorittaa ulkomailla vaihto-opiskelun muodossa. Opiskelijavaihto-ohjelmaan osallistuminen onkin helpoin ja suosituin tapa lähteä määräaikaisesti ulkomaille. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvat moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Jos taas olet kiinnostunut suorittamaan koko hoitoalan tutkintosi ulkomailla, ota siinä tapauksessa suoraan yhteyttä tiettyyn oppilaitokseen.
hoitoala

Työpaikat ja ammattinimikkeet

Suurin osa hoitoalan ammattilaisista työskentelee julkisella sektorilla kunnissa ja kuntayhtymissä. Osa on työssä valtion palveluksessa tai järjestöissä. Työpaikkoja on mm. terveyskeskuksissa, sairaaloissa, kouluissa, laboratorioissa ja päiväkodeissa. Osa toimii myös itsenäisinä ammatinharjoittajina. Yksityisiä terveydenhuoltopalveluja tarjoavat esim. yksityissairaalat, lääkärien yksityisvastaanotot ja hammaslääkäriasemat.

Työllisyys ja tulevaisuus

Lääkäreistä ja hammaslääkäreistä on vajausta alueellisesti ja useilla erikoisaloilla. Lääkäreiden yksityinen työnvälitys on tuonut uuden toimijajoukon terveydenhuollon palveluiden tuottajiin.

Terveydenhuollossa on siirrytty nopeasti työvoiman ylitarjonnasta työvoimapulaan. Alalle tyypillistä ovat myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin. Uusia, vakinaisia virkoja tai toimia perustetaan vähän, vaikkakin ammattikohtaisia ja alueellisia eroja löytyy.

Suomalaisia terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkun verran myös ulkomailla. Muihin Pohjoismaihin lähteminen on ollut suhteellisen vaivatonta ja Suomen liittyminen EU:iin helpotti hakeutumista työhön myös muihin EU-maihin.

Vertaile koulutuksia