Näyttää 1-6 koulutusta 6 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-6 koulutusta 6 tuloksesta

Graafinen suunnittelu -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:


Graafinen suunnittelu
on visuaalista suunnittelua ja mielikuvien luomista, johon kuuluu painotuotteiden ja sähköisten materiaalien visuaalisen ulkoasun suunnittelu. Graafista suunnittelua tarvitaan kaikessa kuvallisessa viestinnässä. Graafiselta suunnittelijalta vaaditaan visuaalisten suhteiden tajua ja luovaa ongelmanratkaisukykyä, sekä usein jonkin visuaalisen työvälineen syvällistä tuntemusta.

Yliopistotasolla graafista suunnittelua opiskelevat suorittavat taiteen kandidaatin sekä halutessaan myös taiteen maisterin tutkinnon. Suomessa graafisen suunnittelun yliopistotasoista koulutusta tarjoavat Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu sekä Lapin yliopisto. Moni suorittaa graafisen suunnittelun akateemisia opintoja myös ulkomaisissa taidekorkeakoluissa.

Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelija työelämässä

Graafinen suunnittelija tekee luovaa työtä asiakkaan määrittelemien tavoitteiden ja taloudellisten raamien pohjalta. Asiakkaalta tulleen toimeksi annon jälkeen graafinen suunnittelija ryhtyy tekemään alustavia suunnitelmia sekä perehtyy saatavilla olevaan aineistoon.

Graafisen suunnittelijan vastuualueeseen kuuluu työn visuaalinen ulkoasu. Graafiset suunnittelijat tekevät töitä muun muassa kirjojen, julisteiden, mainoskampanjoiden, verkkosivujen, yritysilmeiden ym. visuaalisen ilmeen kanssa. Työn lopullinen ilme ja ulkoasu ovat graafisen suunnittelijan vastuulla.

Useat graafiset suunnittelijat päättävät toimia yksityisinä yrittäjinä. Muita graafisten suunnittelijoiden työpaikkoja voivat olla esimerkiksi viestintätoimistot, mainostoimistot, lehdet tai televisioyhtiöt.

Vertaile koulutuksia