Kandi- ja maisteriohjelmat

Sosiaalityö, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri

Turun yliopisto, paikassa Turku
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Sosiaalityö, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri

Sosiaalityö on käytännönläheinen akateeminen oppiaine, joka antaa pätevyyden toimia laillistettuna sosiaalityöntekijänä. Sosiaalityön opetus on tutkimusperustaista ja tavoitteena on sosiaalityön teoreettinen, käytäntöorientoitunut ja tutkimuksellinen asiantuntijuus. Koulutukseen sisältyy vahva tutkimusmenetelmien opetus sekä perehdyttäminen tieteelliseen työskentelyyn.

Sosiaalityön opiskelu edellyttää valmiutta kokopäiväiseen osallistumiseen Turun kampuksella. Opetus sisältää esimerkiksi seminaari- ja pienryhmätyöskentelyä, lähi- ja etä- / verkko-opetusta, tutustumiskäyntejä sekä vuorovaikutusharjoitteita. Kurssien suoritusmuotoja ovat erilaiset kirjalliset tehtävät, kuten luento- ja kirjallisuuskuulustelut, esseet ja oppimispäiväkirjat. Käytännönopetus toteutetaan Turun yliopiston moniammatillisella opetusklinikalla lähityöskentelynä sekä harjoittelujaksoina.

Sosiaalityön tutkimuksessa ja opetuksessa painopistealueina korostuvat sosiaalityön yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, köyhyys ja syrjäytyminen, sosiaalinen raportointi, lastensuojelu, vertaileva sosiaalipalvelututkimus sekä monikulttuurinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimukseen liittyy myös monipuolista kansainvälistä yhteistyötä.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää ja antaa valmiudet: 1) sosiaalisten ongelmien tunnistamiseen, niiden ennalta ehkäisemiseen ja kohtaamiseen sosiaalityön eri toimintatasoilla, 2) asiakastyön menetelmiin ja niiden eettisiin lähtökohtiin, 3) sosiaalityön tutkimukseen ja tieteelliseen päättelyyn sekä niiden hyödyntämiseen sosiaalityön käytännöissä ja 4) tieteelliseen jatkokoulutukseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu