Itsenäiset maisteriohjelmat

Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma, uskontotiede, filosofian maisteri

Turun yliopisto, paikassa Turku
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma, uskontotiede, filosofian maisteri

Uskontotieteen maisteriopinnoissa keskeinen tavoite on oman asiantuntijuuden ja työelämävalmiuksien kasvattaminen ja tarkentaminen. Syvennät ja laajennat tietojasi aiemmin oppimastasi. Harjaannut valitsemaan, käyttämään, perustelemaan ja soveltamaan keskeisiä uskontotieteellisiä ja kulttuurisia tutkimuksenteon työvälineitä ja näkökulmia. Syventäviin opintoihisi kuuluu myös Suomessa tai ulkomailla tehtävä työharjoittelu.

Opiskelua läpäisevät työelämävalmiuksien sekä tutkimuseettisten kysymysten pohdinta. Uskontotieteen oppiaineessa kiinnitämme erityistä huomiota tieteelliseen kirjoittamiseen, sen tapoihin ja hyviin käytäntöihin.

Tavoitteet

Uskontotiede tutkii uskonnollisia ilmiöitä, perinteitä, instituutioita ja käytäntöjä sekä niiden moninaisuutta ja muutoksia. Turun yliopiston uskontotieteen oppiaineessa keskitytään erityisesti uskonnollisen ja maallisen kulttuurin kosketuskohtien ja rajapintojen tutkimiseen erilaisista teoreettisista näkökulmista. Tällaisia rajapintoja ovat esimerkiksi henkisyydeksi kutsutut ilmiöt, esoteeriset perinteet, kristinuskon ilmenemismuodot sekä uskonnon kytkennät arjen elämään, aikaan, luontoon, medioihin, kansakuntaan, sukupuoleen, taiteeseen, talouteen, terapioihin ja tunteisiin.

Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuasi sinulla on oman tieteenalasi hyvä tuntemus sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Sinulla on valmiudet toimia työelämässä oman alasi vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Sinulla on hyvä viestintä- ja kielitaito alasi tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan.

Turun yliopiston uskontotieteestä valmistuu uskonnon ja kulttuurin ilmiöihin perehtyneitä tutkijoita, opettajia ja muita asiantuntijoita yhteiskunnan eri sektoreille.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu