Itsenäiset maisteriohjelmat

Viestinnän maisterikoulutus

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
2,2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2,2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Viestinnän maisterikoulutus

Tavoite

Viestinnän maisterin tutkinnon osaamistavoitteena on syventää ymmärrystä viestinnän ja vuorovaikutuksen teoreettisesta perustasta ja vahvistaa viestinnän asiantuntijatehtävissä tarvittavien viestintä- ja vuorovaikutustietojen ja -taitojen hallintaa. Maisterintutkinnossa korostuu kyky itsenäiseen työskentelyyn. Opinnoissa kehittyy taito tunnistaa erilaisia viestinnän ja vuorovaikutuksen kysymyksiä ja kehittämistarpeita, ongelmanratkaisu- ja tiimityötaidot vahvistuvat. Opinnot antavat myös valmiudet tehdä alan tutkimusta.

Koulutuksen sisältö

Viestinnän opintojen keskiössä on ihmisten välinen vuorovaikutus. Opinnoissa vuorovaikutukseen perehdytään yksityisissä ja ammatillisissa suhteissa, ryhmissä, yhteisöissä ja organisaatioissa sekä yhteiskunnallisena vaikuttamisena niin kasvokkaisissa kuin digitaalisissa ympäristöissä. Viestintää ja vuorovaikutusta tarkastellaan eri asiayhteyksissä, kuten johtamisen, politiikan, terveyden ja hyvinvoinnin sekä sosiaalisen median konteksteissa. Maisterivaiheen opinnoissa syvennytään muun muassa vuorovaikutusvalmennukseen ja -koulutukseen sekä haastavien vuorovaikutustilanteiden hallintaan. Opintojaksosisällöt on kuvattu tarkemminviestinnän maisteriohjelman opetussuunnitelmassa.

Akateeminen viestinnän koulutus on tutkimusperustaista, ja se vastaa yhteiskunnan kasvavaan tarpeeseen tieteellisen tiedon tuottamisesta ja soveltamisesta päätöksenteossa. Viestinnän opinnot valmistavat lähdekriittiseen ja vastuulliseen, yhteistyötä ja erilaisuutta arvostavaan työotteeseen. Opinnoissa viestintää ja vuorovaikutusta tarkastellaan teoreettisesti, opintoihin kuuluu myös tutkimusopintoja. Tutkimusperustaista tietoa opitaan soveltamaan käytännöllisten viestintä- ja vuorovaikutuskysymysten ratkaisemiseen. Viestinnän opinnoista valmistuu asiantuntijoita, jotka ymmärtävät erilaisia kohderyhmiä ja viestivät tarkoituksenmukaisesti.

Tampereen yliopiston viestinnän opintojen lähtökohtana on yhdessä oppimisen kulttuuri, eettisyys, vastuullisuus ja moninaisuuden arvostus. Tämä näkyy sekä opiskeluilmapiirissä että opetusmuodoissa: viestinnän opintoihin kuuluu esimerkiksi luento-opetusta, itsenäistä opiskelua ja verkko-opintoja mutta myös paljon projektiopintoja, ryhmätyöskentelyä ja pienryhmäopetusta.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu