Kandi- ja maisteriohjelmat

Tuotantotalous (DIA-yhteisvalinta)

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Tuotantotalous (DIA-yhteisvalinta)

Tavoite

Menestyvän yrityksen kehitys- ja johtotehtävissä tarvitaan vahvaa liiketoimintaosaamista. Tuotantotalouden ammattilaiset hallitsevat talouden, teknologian, teollisen arvontuotannon ja organisaatioiden kokonaisuuden sekä osaavat ratkoa yritystoiminnan ongelmia käytännössä. Opiskelijana saat laaja-alaista tietoa yrityksen eri toiminnoista, opit hyödyntämään matemaattis-luonnontieteellistä ajattelua yritystoiminnan ongelmanratkaisussa sekä ymmärrät yrityksen roolin yhteiskunnassa ja kansainvälisillä markkinoilla.

Tuotantotalouden hakukohde tarjoaa tavoitteellisen, poikkitieteellisen reitin kansainvälisen liiketoiminnan haasteellisiin tehtäviin. Vahva ja laaja-alainen opintopohja mahdollistaa myös henkilökohtaisten valintojen tekemisen, niin opintojen edetessä kuin työurallakin. Työuran kannalta tärkeiden taitojen kehittymistä tukevat myös ohjelman panostukset viestintä- ja ryhmätyötaitojen kehittämiseen. Tuotantotalouden osaajat ovat haluttuja työmarkkinoilla ja työllistyvät tyypillisesti erinomaisesti.

Tampere tarjoaa erinomaisen ympäristön tuotantotalouden opiskeluun. Opinnot ovat korkeatasoisia, kampus on täynnä erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja Tampereen korkeakoulujen yhdistyminen takaa laajan poikkitieteellisen opintotarjonnan kaikille opiskelijoille. Tuotantotalouden opiskelijat muodostavat tiiviin opiskelijayhteisön, ja verkostoja luodaan niin oman opintoalan ulkopuolelle, kansainvälisesti kuin alumnienkin suuntaan. Kilta Indecs on aktiivinen tapahtumien järjestäjä, ja se vastaanottaakin jokaisen tuta-fuksin ikimuistoisella fuksiviikolla. Pitkin opintoja kilta tulee tutuksi niin erilaisista saunailloista kuin yritysvierailuiltakin. Kilta pitää yllä myös hyviä suhteita yrityksiin.

Koulutuksen sisältö

Tuotantotalouden opinnot kietoutuvat seuraavien teemojen ympärille:

  • Kokonaisvaltainen liiketoiminnan ymmärrys: Opit tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisia yrityksen prosesseja kuten tuotantoon, palveluihin ja asiakkuuksiin liittyviä materiaali- ja tietovirtoja sekä analysoimaan niiden taloudellisia vaikutuksia. Opit ymmärtämään, mistä liiketoiminnan menestystekijät muodostuvat ja miten yritys voi luoda lisäarvoa asiakkailleen sekä omistajilleen, erityisesti teknologiakeskeisissä yrityksissä.
  • Toimintaympäristö- ja liiketoimintaosaaminen: Saat valmiuksia kehittää ja johtaa organisaatioita ja niiden muodostamia verkostoja teknisenä, taloudellisena ja sosiaalisena kokonaisuutena.
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen: Kehität kaikille insinöörialoille tyypillisiä analysointi- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä matemaattis-luonnontieteellistä ajattelutapaa.
  • Tekninen osaaminen: Tutustut yhteen tai kahteen valitsemaasi tekniikan alaan, jotta opit ymmärtämään näiden alojen keskeisiä toimintaperiaatteita ja voit myöhemmin soveltaa tuotantotalouden osaamistasi niiden kehittämiseen. Voit valita esimerkiksi tietotekniikan, bio- ja ympäristötekniikan, rakennustekniikan tai konetekniikan opintoja.
  • Työelämäosaaminen: Harjoittelet ryhmä- ja projektityöskentelyä mielenkiintoisten harjoitustöiden parissa sekä opit esittämään ja perustelemaan tekemiäsi ratkaisuja ammattimaisesti. Monikulttuurisessa ryhmässä työskentely englannin kielellä tulee opintojen aikana myös hyvin tutuksi.
  • Vapaasti valittavat opinnot: Tutkinto mahdollistaa myös täysin uniikkien valintojen tekemisen. Käy vaikka opiskelijavaihdossa ulkomailla tai opiskele uusi kieli. Tee poikkitieteellinen projekti tai sisällytä opintoihisi esimerkiksi psykologiaa tai yritysjuridiikkaa.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu