Kandi- ja maisteriohjelmat

Tietojohtaminen (DIA-yhteisvalinta)

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Tietojohtaminen (DIA-yhteisvalinta)

Tavoite

Tieto on valtaa – myös yrityksissä ja erilaissa organisaatioissa. Tietojohtamisessa yhdistyvät liiketalous ja tietotekniikka digiaikakauden tarpeiden mukaisesti. Tietojohtamisen DI-tutkinto antaa erinomaiset eväät tulevaisuuden työmarkkinoille digitalisoituvassa maailmassa. Useat digitalisoitumisen luomista uusista ja kiinnostavimmista ammateista liittyvät tietojohtamiseen, ja esimerkkinä data-analyytikko onkin nimetty vuosisadan seksikkäimmäksi ammatiksi.

Tietojohtamisen koulutus koostuu kolmevuotisesta teknis-taloudellisesta kandidaatin tutkinnosta ja kaksivuotisesta tietojohtamisen DI-tutkinnosta. Tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija ymmärtää liiketoiminnan menestystekijöitä ja tietotekniikan ja tietojohtamisen merkityksen liiketoiminnassa. DI-tutkinnossa voit syventyä esimerkiksi johtamisen, tietojärjestelmien tai liikennejärjestelmien ajankohtaisiin haasteisiin. Valmistuttuasi tietojohtamisen diplomi-insinööriksi toimit asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä.

Tampereen yliopisto on Suomen johtava toimija tietojohtamisen alueella. Tampereella on tarjolla monipuolinen kattaus tietojohtamisen erikoisosaamista. Tietojohtamisen opintojen lisäksi tutkinto-ohjelmassa opiskellaan teollisuustaloutta ja tietotekniikkaa sekä oman valinnan mukaan muita aineita Tampereen korkeakouluyhteisön laajasta tarjonnasta.

Koulutuksen sisältö

Opinnot aloitetaan laajalla johdantokurssilla, joka tutustuttaa tietojohtamiseen, tuotantotalouteen, yritysten toimintaan ja yliopisto-opiskeluun sekä tietenkin opiskelutovereihin. Yritysvierailut, yrityspeli ja ryhmätyöt kuuluvat jo ensimmäiseen syksyyn. Näin opiskelijalle rakentuu heti opintojen alkuvaiheessa ymmärrys yritystoiminnan keskeisistä osa-alueista ja tätä tukeva tekninen osaamisperusta. Myöhemmin opiskelija voi valita mielekkään suuntautumisen sekä talouden että tekniikan osa-alueilta. Opinnoissa painotetaan myös työelämän vaatimien kieli-, esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittämistä.

Tietojohtamisen kandidaattivaihe koostuu vahvan teknisen pohjan antavista matematiikan, fysiikan, kemian ja kielten opinnoista sekä talouden ja tietojohtamisen eri osa-alueiden perusopinnoista. Tutkintoon kuuluu tietotekninen opintokokonaisuus, sillä tietotekninen osaaminen on oleellista tietojohtajille. Opiskelu on monipuolista ja sisältää luento-opetusta, pienryhmäopetusta, harjoituksia ja harjoitustöitä sekä yksin että ryhmissä. Osa harjoituksista on case-tehtäviä, joissa ratkotaan yrityselämässä esiintyviä ongelmatilanteita.

Kandidaatin tutkinto opiskellaan tietojohtamisen ja tuotantotalouden yhteisessä kandidaatin tutkinto-ohjelmassa. Tietojohtamisen DI-tutkinnossa syvennytään valittuun aiheeseen monipuolisesti luentojen, harjoitustöiden ja case-kurssien kautta. Opiskelija oppii hyödyntämään tietoresursseja ja tieto- ja viestintäteknologiaa sekä soveltamaan niitä tieto- ja palveluyhteiskunnan erityishaasteiden ratkaisemiseen. Tietojohtaminen tarjoaa keinoja sekä yritysten että julkisen sektorin organisaatioiden toiminnan kehittämiseen. Kursseilla käsitellään muun muassa aitoja liiketoimintaongelmia johdon informaatiotarpeineen. Näihin tietotarpeisiin opiskelijat toteuttavat ratkaisuja. Tampereen yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen laaja-alaisen poikkiteknisen koulutuksen.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu