Itsenäiset maisteriohjelmat

Tietojenkäsittelytieteen maisterikoulutus

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Tietojenkäsittelytieteen maisterikoulutus

Tavoite

Maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija hallitsee syvällisesti jonkin tietojenkäsittelytieteiden suuntauksen, tuntee tieteellisen ajattelutavan ja osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja on motivoitunut jatkuvaan oppimiseen kykenee tieteellisiin jatko-opintoihin osaa soveltaa hankkimaansa tietoa ja toimia kansainvälistyvässä työelämässä osaa viestiä ammatillisissa ja tieteellisissä tilanteissa tuntee alan eettiset normit ja soveltaa niitä työssään ja kykenee oman työnsä kehittämiseen. Tavoitteena on kouluttaa kyvykkäitä tietoteollisuuden ammattilaisia sekä tutkijoita ja opettajia korkeakouluihin ja muihin oppilaitoksiin.

Koulutuksen sisältö

Tietojenkäsittelyopin maisteriohjelmassa suoritetaan filosofian maisterin tutkinto. Tietojenkäsittelyoppi on tieteenala, joka tutkii tietojenkäsittelyyn liittyviä kysymyksiä, kuten tiedon esityksen, tallennuksen ja käsittelyn periaatteita sekä välineistöä, ohjelmointia, sekä tietojärjestelmiä ja niiden suunnittelua. Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnoissa opiskelija voi suuntautua laskentamenetelmiin ja ohjelmointiin, organisaatioiden tietojärjestelmiin tai tietokantoihin ja tiedonhakuun.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu