Kandi- ja maisteriohjelmat

Sähkötekniikka (DIA-yhteisvalinta)

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Sähkötekniikka (DIA-yhteisvalinta)

Tavoite

Sähkötekniikkaa on kaikkialla! Jos mietit jokapäiväistä ympäristöäsi, huomaat, että on todella vaikeaa löytää laitetta, jossa ei olisi sähkötekniikkaa. Nyky-yhteiskuntamme perustuu sähkön käyttöön sen kaikissa muodoissa: sähkön tuotannosta ja siirrosta pienenpieniin nanoteknologian mahdollistamiin rakenteisiin asti. Ja kaikkea siltä väliltä! Sähkötekniikalla sen kaikissa muodoissa on ratkaiseva merkitys maailman kehityksessä. Samalla se tuo suuren vastuun ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä, maapallon pitää säilyä tuleville sukupolville. Sähkötekniikan diplomi-insinööri pääsee miettimään sähköön liittyviä kysymyksiä joka kantilta, homma ei ainakaan ole yksitoikkoista.

Sähkötekniikan diplomi-insinööri osaa yhdistää luonnontieteiden lainalaisuudet käytännön elämän sovelluksiin. Diplomi-insinööri ymmärtää teoreettiset perusteet ilmiöistä ja soveltaa niitä aivan uudella tavalla käsillä olevaan ongelmaan. Näin syntyy uusia oivalluksia, innovaatioita, joilla yhteiskuntamme, ja koko maailma, kehittyy eteenpäin. Vain ymmärtämällä luonnontieteiden teorioiden merkityksen jokapäiväiseen elämäämme asiat kehittyvät. Diplomi-insinööreille siis löytyy haastavia ja mielenkiintoisia tehtäviä aina!

Sähkötekniikan tutkinto koostuu kolmevuotisesta tieto- ja sähkötekniikan kandidaatin tutkinnosta ja kaksivuotisesta sähkötekniikan DI-tutkinnosta. Yhteishaussa hyväksytty opiskelija saa opinto-oikeuden tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa opiskelu tähtää asiantuntijuuden kehittymiseen ja yleisten työelämätaitojen ja työskentelymenetelmien hallitsemiseen. Valmistuneet työskentelevät oman alansa asiantuntijoina ja kehittäjinä.

Koulutuksen sisältö

Sähkötekniikan opiskelussa teoria ja käytäntö kulkevat käsi kädessä. Monelle opintojaksolle kuuluvat luentojen lisäksi keskeisinä erilaiset harjoitus- ja laboratoriotyöt. Harjoitustöissä pääsee pohtimaan työelämässä vastaantulevia tehtäviä sekä harjoittelemaan niissä tarvittavien ohjelmien ja laitteiden käyttöä.

Opiskelu alkaa tutkinto-ohjelman yhteisellä johdanto-opintojaksolla, jonka aikana perehdytään tieto- ja sähkötekniikan alaan ja yliopisto-opiskeluun oman opettajatutorin johdolla. Alkuvaiheen opinnoissa hankitaan vankka ja laaja matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sähkötekniikan perusasioita unohtamatta. Toisen vuoden aikana aloitetaan syventyminen valittuun sähkötekniikan alueeseen (ks. kohta Pääaineen tai erikoistumisalan valinta).

Diplomi-insinöörin tutkinnossa kaikille yhteisiä opintoja on enää hyvin vähän, vaan omaa osaamistaan voi suunnata syventävien opintojen valinnoilla hyvin vapaasti. Opinnoissa tehdään myös laajempia projektitöitä, ja opiskeluaikana hankittua osaamista osoitetaan opintojen lopussa tehtävällä diplomityöllä.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu