Sivuston käyttötapa: Mobiili

Rakennustekniikka (DIA-yhteisvalinta)

Tampereen yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Tampere
Kandiohjelmat

Rakennustekniikka (DIA-yhteisvalinta)

Tavoite

Haluatko työllistyä rakennusalan diplomi-insinöörin monipuoliseen tehtävään? Rakennusalan moniulotteisuuden, sen eri osa-alueiden välisten sidosten ja kansainvälistyvän toimintaympäristön vuoksi rakennusalalla toimivan diplomi-insinöörin työ on haastavaa. Rakennustekniikka kehittyy muun teknologian tavoin nopealla vauhdilla: uudenlaiset rakennusmateriaalit, rakentamisen teollistuminen ja tietoteknisten ratkaisujen kehittyminen tuovat alalle jatkuvasti positiivisia haasteita.

Kotitalouksien kulutusmenoista asuminen ja liikenne ovat kaksi suurinta ryhmää. Laadukkaan rakennetun ympäristön ja liikennejärjestelmän kehittämisellä voidaan vaikuttaa merkittävästi ihmisten ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja mahdollistaa yhteiskunnallisten tavoitteiden edistäminen.

Rakennustekniikan tutkinto koostuu kolmevuotisesta kandidaatin tutkinnosta ja kaksivuotisesta diplomi-insinöörin tutkinnosta. Opiskelija saa hyväksytyksi tullessaan opinto-oikeuden myös rakennustekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon.

Diplomi-insinöörikoulutus antaa vahvan pohjan elinikäiseen oppimiseen ja uuden tiedon hyödyntämiseen. Vaikka rakentamisen prosesseja pystytään tehostamaan ict-teknologian, automaation sekä robottien avulla, asiantuntijoita tullaan aina tarvitsemaan.

Koulutuksen sisältö

Kandidaatin tutkinto koostuu tutkinto-ohjelman yhteisistä opinnoista, matemaattis-luonnontieteellisistä opinnoista, aineopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Kandidaatin tutkinnon aineopintokokonaisuudeksi valitaan toisen opiskeluvuoden aikana talonrakentaminen tai yhdyskuntatekniikka. Talonrakentamisen opintokokonaisuus antaa pohjatiedot diplomi-insinöörin tutkinnon rakennesuunnittelun ja rakennustuotannon syventäville opinnoille. Yhdyskuntatekniikan opintokokonaisuus antaa pohjatiedot infrarakenteiden sekä liikenne- ja kuljetusjärjestelmien syventäville opinnoille.

Kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin on mahdollista sisällyttää jokin erillinen opintokokonaisuus tai yksittäisiä opintoja.

Diplomi-insinöörin tutkinto koostuu tutkinto-ohjelman yhteisistä opinnoista, syventävistä opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa talonrakentamisen aineopinnot suorittaneet opiskelijat voivat syventyä joko rakennesuunnitteluun tai rakennustuotantoon ja yhdyskuntatekniikan aineopinnot suorittaneet opiskelijat voivat syventyä joko infrarakenteisiin tai liikenne- ja kuljetusjärjestelmiin.

Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää vapaasti valittavan opintokokonaisuuden voi valita rakennustekniikan tutkinto-ohjelman tarjonnasta (rakennusfysiikka, lujuusoppi, sillanrakennus, korjausrakentaminen, pohjarakentaminen, geotekninen suunnittelu, kunnallistekniset rakenteet, väylärakenteet, infrarakentaminen liikennesuunnittelussa, liikennejärjestelmät infrarakentamisessa, rakentamisen tietotekniikka), Tampereen yliopiston laajasta tarjonnasta tai toisista yliopistoista. Vapaasti valittavilla opinnoilla tutkinto täydennetään sen vähimmäislaajuuteen (120 op). Oman tutkinto-ohjelman opintojen lisäksi voit hyödyntää laajasti Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa.

Opiskelu on luento- ja pienryhmäopetusta, mutta siihen sisältyy myös ohjattuja viikkoharjoituksia, ryhmätöitä, henkilökohtaisia harjoitustöitä, laboratorioharjoituksia, verkko-opetusta ja opintomatkoja. Useilla opintojaksoilla käytetään työelämässä käytössä olevia suunnittelu-, mallinnus- ja laskentaohjelmistoja.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere