Kandi- ja maisteriohjelmat

Rakennustekniikka (DIA-yhteisvalinta)

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Rakennustekniikka (DIA-yhteisvalinta)

Tavoitteet

Rakennustekniikan koulutus vastaa yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin kouluttamalla asiantuntijoita, jotka työllistyvät usein jo opintojen aikana alan tehtäviin. Rakennusalan laaja-alaisuuden, sen eri osa-alueiden välisten sidosten ja kansainvälistyvän toimintaympäristön vuoksi rakennusalalla toimivan diplomi-insinöörin työ on monipuolista. Teknologian kehitys muuttaa ja lisää asiantuntijatyön tarpeita. Rakentamisen prosesseja pystytään tehostamaan tieto- ja viestintäteknologian, automaation sekä robotiikan avulla. Diplomi-insinöörikoulutus antaa vahvan pohjan uuden tiedon hyödyntämiseen. Asiantuntijoita tarvitaan aina!

Rakennustekniikan diplomi-insinöörinä voit vaikuttaa muun muassa luonnonvarojen käyttöön ja ihmisten hyvinvointiin. Rakennustekniikassa kehitetään ja sovelletaan uusia innovaatioita, kuten kestävämpiä materiaaleja ja digitalisaation mahdollistamia uusia ratkaisuja. Rakennustekniikka kehittyy muun teknologian tavoin nopealla vauhdilla: tiukentuviin päästötavoitteisiin vastaaminen, uusien toteutusmuotojen yleistyminen, älykkäät rakennukset ja rakentamisen teollistuminen tuovat alalle jatkuvasti positiivisia haasteita.

Sisältö

Kandidaatin tutkinto koostuu tutkinto-ohjelman yhteisistä opinnoista, matemaattis-luonnontieteellisistä opinnoista, aineopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Vapaasti valittaviin opintoihin on mahdollista sisällyttää jokin erillinen opintokokonaisuus tai yksittäisiä opintojaksoja. Kandidaatin tutkinnon aineopintokokonaisuudeksi valitaan toisen opiskeluvuoden aikana talonrakentaminen tai yhdyskuntatekniikka. Talonrakentamisen opintokokonaisuus antaa pohjatiedot diplomi-insinöörin tutkinnon rakennesuunnittelun ja rakentamistalouden syventäville opinnoille. Yhdyskuntatekniikan opintokokonaisuus antaa pohjatiedot infrarakenteiden sekä liikenne- ja kuljetusjärjestelmien syventäville opinnoille.

Diplomi-insinöörin tutkinto koostuu yhteisistä opinnoista, syventävistä opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää vapaasti valittavan opintokokonaisuuden, jonka voi valita rakennustekniikan tutkinto-ohjelman tarjonnasta (rakennusfysiikka, lujuusoppi, sillanrakennus, korjausrakentaminen, pohjarakentaminen, geotekninen suunnittelu, kalliorakentaminen, kunnallistekniset rakenteet, väylärakenteet, infrarakentaminen liikennesuunnittelussa, liikennejärjestelmät infrarakentamisessa, rakentamisen tietotekniikka), muusta Tampereen yliopiston laajasta tarjonnasta tai toisista yliopistoista. Vapaasti valittavilla opinnoilla diplomi-insinöörin tutkinto täydennetään sen vähimmäislaajuuteen (120 op).

Opiskelu on monipuolista. Lähiopetuksena toteuttavan luento- ja pienryhmäopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu itsenäistä ja ryhmissä opiskelua sekä verkko-opetusta. Opiskelua rytmittävät erilaiset mm. viikkoharjoitukset ja harjoitustyöt, joita tehdään mm. yritysyhteistyössä ja laboratorioharjoituksina. Useilla opintojaksoilla käytetään työelämässä käytössä olevia suunnittelu-, mallinnus- ja laskentaohjelmistoja. Opintojen aikana tehdään myös ekskursioita, joissa tutustutaan erilaisiin organisaatioihin, työskentely-ympäristöihin ja työtehtäviin. Osa opinnoista on suoritettavissa itsenäisesti.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu