Sivuston käyttötapa: Mobiili

Rakennustekniikan maisterikoulutus

Tampereen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Tampere
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Rakennustekniikan maisterikoulutus

Rakennustekniikan asiantuntijat huolehtivat siitä, että yhteiskunnassa on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä, turvallinen ja terveellinen elinympäristö. Tehtävä on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä ja esimerkiksi Suomessa rakennettu ympäristö vastaa 70 prosenttia maan kansallisvarallisuudesta, 30 prosenttia bruttokansantuotteesta ja rakennettuun ympäristöön liittyy 50 prosenttia maan ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumismahdollisuuksista.

Rakennustekniikan diplomi-insinöörin tehtävissä korostuvat eri osaamisalueiden ilmiöiden laaja-alainen ymmärtäminen, erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot, kyky toimia globaaleissa eri alojen asiantuntijoista koostuvissa hankeorganisaatioissa, kestävää kehitystä tukevien uusien teknologioiden, menetelmien ja toimintamallien nopea käyttöönotto sekä luonnon katastrofeihin ja onnettomuuksiin liittyvien riskien hallinta.

Diplomi-insinöörikoulutus antaa vahvan pohjan elinikäiseen oppimiseen ja uuden tiedon hyödyntämiseen. Vaikka rakentamisen prosesseja pystytään tehostamaan ict-teknologian, automaation sekä robottien avulla, asiantuntijoita tullaan aina tarvitsemaan.

Soveltuva pohjatutkinto on tekniikan kandidaatin tutkinto tai muu alempi korkeakoulututkinto rakennustekniikasta tai rakennustekniikkaan liittyvältä alalta.

Diplomi-insinöörin tutkinnon lisäksi opiskelijalle määritetään täydentävät opinnot, joiden laajuus on enimmillään 60 opintopistettä. Täydentävien opintojen tarkoituksena on saada pohjatiedot riittävälle tasolle diplomi-insinöörintutkintoa varten. Osa täydentävistä opinnoista pyritään sisällyttämään diplomi-insinöörin tutkinnon yhteisiin ja/tai vapaasti valittaviin opintoihin. Kaikki rakennusalan ammattikorkeakouluinsinöörien täydentävät opinnot on mahdollista sisällyttää diplomi-insinöörin tutkintoon (120 op).

Diplomi-insinöörin tutkinnossa on mahdollista syventyä talonrakentamisen opintosuunnalla rakennesuunnitteluun tai rakennustuotantoon ja yhdyskuntatekniikan opintosuunnalla infrarakenteisiin tai liikenne- ja kuljetusjärjestelmiin.

Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää vapaasti valittavan opintokokonaisuuden voi valita rakennustekniikan tutkinto-ohjelman tarjonnasta (rakennusfysiikka, lujuusoppi, sillanrakennus, korjausrakentaminen, pohjarakentaminen, geotekninen suunnittelu, kunnallistekniset rakenteet, väylärakenteet, infrarakentaminen liikennesuunnittelussa, liikennejärjestelmät infrarakentamisessa, rakentamisen tietotekniikka), Tampereen yliopiston laajasta tarjonnasta tai toisista yliopistoista. Vapaasti valittavilla opinnoilla tutkinto täydennetään sen vähimmäislaajuuteen (120 op). Oman tutkinto-ohjelman opintojen lisäksi voit hyödyntää laajasti Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa.

Opiskelu on luento- ja pienryhmäopetusta, mutta siihen sisältyy myös ohjattuja viikkoharjoituksia, ryhmätöitä, henkilökohtaisia harjoitustöitä, laboratorioharjoituksia, verkko-opetusta ja opintomatkoja. Useilla opintojaksoilla käytetään työelämässä käytössä olevia suunnittelu-, mallinnus- ja laskentaohjelmistoja.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Diplomi-insinööri

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat Tampereen korkeakouluyhteisön. Korkeakouluyhteisön yhteinen nimi on Tampereen yliopisto. Uusi korkeakouluyhteisö aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät ja yliopiston sekä ammattikorkeakoulun yhteistyö tiivistyi. Uusi yhteisö yhdistää muun...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere