Kandi- ja maisteriohjelmat

Materiaalitekniikka (DIA-yhteisvalinta)

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Materiaalitekniikka (DIA-yhteisvalinta)

Tavoite

Materiaalitekniikan koulutusohjelman päätavoitteena on kouluttaa diplomi-insinöörejä, jotka valmistuttuaan osaavat ratkaista erinäisiä materiaaliteknisiä haasteita yhdessä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa tutkimuksen, yhteiskunnan ja teollisuuden tarpeisiin. 

Materiaali-insinöörit ratkovat yhteiskunnan ongelmia kilpailukyvyn ja materiaalien suorituskyvyn parantamiseksi käyttäen vahvaa perusosaamista fysiikan, kemian ja muiden luonnontieteiden alueilta. Koulutusalana materiaalitekniikka sijoittuu konetekniikan, kemian ja fysiikan rajapinnoille. Se ei ole yhtä teoreettinen kuin esimerkiksi teknillinen fysiikka, mutta ei myöskään yhtä sovelluskeskeinen kuin konetekniikka. Yhdessä kehitämme mm. tulevaisuuden monifaasiteräksiä, vähennämme teollisuuden päästöjä, kehitämme ympäristöystävällisiä pakkausmateriaaleja, paranamme tietokoneavusteista materiaalimallinnusta, suunnittelemme ja kehitämme biopohjaisia ja biohajoavia materiaaleja, kehitämme kevyitä ja kestäviä materiaaliratkaisuja kone- ja laitesovelluksiin sekä liikenteeseen, ja suunnittelemme uusia lääketieteen implantteja. Yhteiskunnallisiin ilmiöihin kuten materiaalien kierrätykseen, energian tuotantoon ja liikenteen päästöihin liittyvät merkittävät haasteet ovatkin ensisijaisesti ratkaistavissa uusilla materiaalitekniikan innovaatioilla. Lähes kaikki modernin yhteiskunnan tuotokset ja palvelut nojautuvat viime kädessä erilaisiin materiaaleihin ja monet yhteiskunnalliset haasteet ovatkin ratkaistavissa uusilla materiaalitekniikan innovaatioilla. Tule opiskelemaan materiaalitekniikkaa ja ole osa ratkaisua! 

Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelman opetus on vahvasti liitoksissa yksikössä tehtävään tieteelliseen tutkimukseen ja kehitysprojekteihin. Olemme ylpeitä laadukkaasta koulutuksestamme; opettajamme, tutkimuksemme ja laboratoriomme ovat huippuluokkaa materiaalitekniikan alalla.  

Materiaalitekniikan DI-tutkinto antaa valmiudet työllistyä usealle teollisuuden alalle monipuolisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin, mutta se mahdollistaa myös uran huippututkijana sekä teollisuuden R&D tehtävissä kuin myös yliopistoissa ja tutkimuskeskuksissa (kuten VTT).  

Koulutuksen sisältö

Materiaalitekniikan koulutus koostuu alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta ja opinto-oikeus myönnetään kerralla molempiin tutkintoihin.  

Materiaalitekniikan kandidaatin tutkinto tarjoaa materiaalitieteen perustiedot ja taidot sekä vahvat matematiikan, fysiikan ja kemian perusteet, jotka helpottavat uuden tiedon omaksumista ja arviointia sekä tukevat materiaalitekniikan opintoja opintojen edetessä. Materiaaliteknisten ja matemaattis-luonnontieteellisten perusopintojen lisäksi tutkinto-ohjelma sisältää perustietoja muista asiantuntevuutta tukevista teknillisistä ja teknistaloudellisista aineista. Tämä luo vahvan pohjan toimia tekniikan monialaisena osaajana. Lisäksi voit kandidaatin tutkintoon valita vapaasti valittavan opintokokonaisuuden. 

Materiaalitekniikan diplomi-insinöörikoulutus koostuu kolmesta osasta: aluksi opiskelet koko tutkinto-ohjelmalle yhteisiä opintoja, jonka jälkeen jatkat syventäviin opintoihin, ja lisäksi valitset vapaasti valittavan opintokokonaisuuden. Tutkinnon yhteiset opinnot täydentävät alalla tarvittavaa matemaattista osaamista sekä kehittävät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitoja. Vaihtoehdot tutkinnon syventäväksi kokonaisuudeksi ovat Korkean teknologian materiaalit, Materiaalien mekaaninen suorituskyky, Ympäristöä säästävät materiaalit, Materiaalikemia, Lääketieteen biomateriaalit tai Koneensuunnittelu. Kokonaisuudet kuvataan tarkemmin ’Suuntautumisvaihtoehdot’ -kohdassa.  

Sekä kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkinnossa vapaasti valittavan kokonaisuuden voit päättää oman kiinnostuksesi mukaan ja suunnata sen avulla tutkintoasi haluamaasi suuntaan. Vapaasti valittavia opintokokonaisuuksia on tarjolla runsaasti, esimerkiksi konetekniikan, ympäristö- ja energiatekniikan ja kiertotalouden alalta. Me autamme valitsemaan sinulle parhaat opinnot. 

Opinnot koostuvat monipuolisista opetusmetodeista. Luento-opetuksen lisäksi materiaalitekniikka sisältää huomattavan määrän käytännön laboratoriotöitä ja -harjoituksia sekä tietokonepohjaisia simulaatioharjoituksia. Opiskelussa asioita lähestytään usein ongelmakeskeisen oppimisen menetelmin. Opinnoissa saavutetulla teorian ja käytännön osaamisella voit toimia tulevaisuudessa asiantuntijatehtävissä. Materiaalitekniikan koulutus antaa myös erinomaiset valmiudet luoda uraa huippututkijana yliopistoissa, tutkimuskeskuksissa (kuten VTT) tai teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitysorganisaatioissa. Kursseillamme on vierailijaluentoja yli teollisuus- ja yliopistorajojen.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu