Kandi- ja maisteriohjelmat

Konetekniikka (DIA-yhteisvalinta)

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Konetekniikka (DIA-yhteisvalinta)

Tavoite

Konetekniikka on laaja-alainen ja jatkuvasti kehittyvä tieteenala, joka vastaa nykyajan haasteisiin. Konetekniikka hyödyntää innovatiivisuutta, ohjelmistopohjaisia laskenta- ja suunnittelutyökaluja, kappaletavara-automaatiota sekä tuotanto- ja valmistustekniikoita.

Nykypäivän konetekniikka on robotiikkaa, teollista internetiä ja 3d-tulostusta unohtamatta mekaniikkaa, koneenrakennusta ja koneiden elinkaarenhallintaa. Konetekniikka on oikea valinta sinulle, joka et pelkää haasteita ja haluat olla mukana kehittämässä tulevaisuuden älykkäitä koneita!

Konetekniikan tutkinto koostuu kolmevuotisesta teknisten tieteiden kandidaatin tutkinnosta ja kaksivuotisesta konetekniikan diplomi-insinöörin tutkinnosta. Opiskelija saa hyväksytyksi tullessaan opinto-oikeuden tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon.

Teknisten tieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma pohjautuu laajoihin luonnontieteellisiin perusopintoihin, jotka helpottavat uuden tiedon omaksumista ja arviointia opintojen edetessä. Opintosi painottuvat konetekniikkaan, mutta tarjoavat sinulle hyvät perustiedot myös automaatio- ja materiaalitekniikan perusteista. Tämä luo vahvan pohjan toimia tekniikan monialaisena osaajana.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa opiskelu tähtää tieteellisen tiedon soveltamiseen ja uusien ratkaisujen luomiseen, työelämässä oman alan asiantuntijuuteen sekä työelämävalmiuksiin erilaisissa työtehtävissä myös kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Koulutuksen sisältö

Moderni konetekniikka pohjautuu luonnontieteiden perusilmiöihin, joten alan opintojen perustana ovat matematiikan ja fysiikan laajat teoreettiset perusopinnot. Ne helpottavat uuden tiedon omaksumista ja arviointia opintojen edetessä sekä kehittävät analyyttistä ajattelutapaa ja ongelmanratkaisutaitoja.

Tutkinto-ohjelman perusopinnoissa opiskellaan innovointimenetelmiä, mekaniikkaa sekä perehdytään koneenosien toimintaperiaatteisiin ja niiden mitoitukseen sekä harjoitellaan 3D-mallinnusta. Opinnoissa tutustutaan esimerkiksi erilaisiin valmistusmenetelmiin, materiaaleihin, hydraulisiin järjestelmiin, ohjelmointiin sekä säätötekniikkaan. Opiskelu on luento- ja pienryhmäopetusta, jonka lisäksi opintojaksoille kuuluu harjoitustöitä, laboratorioharjoituksia, opintomatkoja ja ongelmalähtöistä oppimista.

Kandidaatin tutkinnossa opintosuunnan aineopinnot ja vapaasti valittava opintokokonaisuus valitaan toisen opiskeluvuoden aikana.

Diplomi-insinöörin tutkinnon syventävien opintojen laajuus on 60–90 opintopistettä sisältäen diplomityön. Tutkintoon sisällytetään myös vapaasti valittava opintokokonaisuus sekä muita vapaasti valittavia opintoja.

Vapaasti valittavan opintokokonaisuuden voi valita omasta tutkinto-ohjelmasta sekä soveltuvin osin Tampereen ylipiston muiden tutkinto-ohjelmien laajasta tarjonnasta tai toisista yliopistoista.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu