Kandi- ja maisteriohjelmat

Energiamurroksen koulutus

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Energiamurroksen koulutus

Tavoitteet

Tekniikan kandidaatin tutkinnon perustana on matemaattisluonnontieteellinen osaaminen, joka toimii pohjana sekä oman alan insinööriosaamiselle että antaa valmiudet elinikäiseen oppimiseen tekniikan alueella.

Energiamurroksen kandidaattikoulutuksen perustana on vahva matemaattisluonnontieteellinen osaaminen ja sähkötekniikan perusosaaminen. Yhteisten opintojen ja aineopintojen osana opiskelijat saavat perusosaamista myös tietotekniikasta, automaatiotekniikasta, energiatekniikasta ja konetekniikasta sekä rakennetun ympäristön osa-alueelta erityisesti yhdyskuntatekniikasta, liikennejärjestelmistä, energiatehokkuudesta ja talotekniikasta. Eri alojen osaamisen koostaminen kokonaisvaltaiseksi toteutuu erillisten kurssien ohella opintojen alussa olevalla johdantokurssilla ja erityisesti kandivaiheen loppupuolelle sijoittuvan uuden sektori-integraation kurssin avulla. Osana koulutusta opiskelija saa myös energiapolitiikan, ympäristöpolitiikan ja teknologiajohtamisen perusosaamisen.

Tutkintoon sisältyy lisäksi vapaasti valittava opintokokonaisuus, joka tuo tutkintoon laaja-alaisuutta.

Tekniikan kandidaatilla on valmistuessaan osana opintoja saavutetut valmiudet analyyttiseen ajatteluun, ongelmien ratkaisuun, tiedonhakuun ja kirjalliseen viestintään. Hän tuntee tieteellisen ajattelun perusteet ja oman alansa eettiset normit sekä osaa soveltaa niitä työskentelyssään. Hänellä on myös perusosaamista teollisuustaloudesta, projektinhallinnasta, ryhmätyöskentelystä, esiintymisestä, suullisesta viestinnästä ja toimimisesta kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Tekniikan kandidaatilla on tekniikan alan ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen tarvittavat tiedot ja taidot sekä valmiudet elinikäiseen oppimiseen.

Diplomi-insinööri tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee syventävien opintojensa alan monipuolisesti ja syvällisesti, ja hänellä on valmiudet toimia työelämässä syventävien opintojensa alan asiantuntijana ja kehittäjänä. Hän hallitsee tieteellisen tiedon ja menetelmien perusteet ja osaa soveltaa niitä ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin.

DI-vaiheen opinnoissa opintoja syvennetään tarjolla olevissa opintokokonaisuuksissa, kuten sähköenergiajärjestelmiin, sektori-integraatioon tai sähköistyviin koneisiin ja prosesseihin.

Diplomi-insinööriksi valmistuvalla on työelämän, tieteellisen toiminnan ja yhteiskunnallisen keskustelun edellyttämät viestintä- ja yhteistyötaidot, sekä hyvät valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.

Sisältö

Opiskelu alkaa johdanto-opintojaksolla, jonka aikana perehdytään energiamurroksen ja yliopisto-opiskeluun oman opettajatutorin johdolla. Alkuvaiheen opinnoissa hankitaan myös vankka ja laaja matemaattisluonnontieteellinen osaaminen. Kolme vuotta kestävän kandidaattitutkinnon jälkipuoliskolla opiskellaan energiamurrokseen liittyvää perustekniikkaa kuten sähkötekniikkaa, energiatekniikkaa ja automaatiota sekä perehdytään laaja-alaisesti energiamurroksen toteuttamiseen eri sektoreilla teollisuudessa, rakennuksissa ja liikenteessä.

Kaksi vuotta kestävässä diplomi-insinöörin tutkinnossa opiskelija suuntaa osaamisensa valitsemaansa syventymiskohteeseen, kuten sähköenergiajärjestelmiin, sektori-integraatioon tai sähköistyviin koneisiin ja prosesseihin.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu