Sivuston käyttötapa: Mobiili

Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutus

Tampereen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Tampere
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutus

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittaneella on

  • vahva teoreettinen pohja ymmärtää ja tehdä kasvatus-, opetus- ja koulutusalan tutkimusta sekä kehittää ja arvioida ammattialaansa tieteellisesti,
  • metodologiset valmiudet muodostaa kasvatustieteiden kannalta mielekkäitä tutkimusongelmia, etsiä ja analysoida tutkimusaineistoja sekä raportoida tulokset hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaisesti,
  • kyky eritellä oppimisen ja kasvatuksen yhteiskunnallisia ja globaaleja ehtoja laaja-alaisesti,
  • tieto kasvatusalan moniammatillisista käytännöistä ja yhteistyöverkostoista sekä taito soveltaa asiantuntijuuttaan oman ammattialansa instituutioissa ja kansainvälisessä yhteistyössä,
  • kyky toimia tutkivana ja kriittisenä asiantuntijana, joka tukee yksilöiden, yhteisöjen ja organisaatioiden oppimista ja kehittämistä,
  • hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön ja
  • kyky tehdä perusteltuja eettisiä valintoja ammatillisessa toiminnassaan.

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittanut on kelpoinen opetus-, koulutus- tai johtamistehtäviin. Opinnot antavat valmiudet kasvaa kriittisesti tietoiseksi maailman ja kasvatuksen ymmärtäjäksi, oppimisen ohjaajaksi ja tukijaksi sekä kasvamaan saattajaksi, joka yhdessä muiden kanssa osaa kehittää ja muuttaa kasvatuksen maailmaa.

Kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavat kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot on suunnattu hakijoille, jotka haluavat syventää oppimisen ja kasvatuksen asiantuntijuuttaan. Opinnot soveltuvat myös ammatillisen koulutuksen kentällä toimiville opettajille, henkilöstön kehittäjille ja muille aikuis- ja ammattikasvatuksen asiantuntijoille. Opinnot tarjoavat tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa kasvatustieteiden ylintä opetusta. Opetus tukee opiskelijoiden jatkuvalle oppimiselle rakentuvaa tieteellistä ja ammatillista kehittymistä sekä kehittää heidän yhteiskunnallisen, kulttuurisen ja kriittisen ajattelunsa valmiuksia.

Tutkintoon sisältyy kasvatustieteiden sisällöllisiä ja metodologisia opintoja sekä pro gradu -tutkielma. Näiden lisäksi opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja, jotka ovat työmarkkinoille sijoittumisen ja asiantuntijuuden kannalta olennaisia.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat Tampereen korkeakouluyhteisön. Korkeakouluyhteisön yhteinen nimi on Tampereen yliopisto. Uusi korkeakouluyhteisö aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät ja yliopiston sekä ammattikorkeakoulun yhteistyö tiivistyi. Uusi yhteisö yhdistää muun...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere