Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opiskelupaikka hakusessa? Tsekkaa kesän lisähaku ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 📚🍂

Energiatekniikka EnTeDI, maisteriohjelma

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Lahti, Lappeenranta, Turku
Maisteriohjelmat

Energiatekniikka EnTeDI, maisteriohjelma

Tavoite

Energia, siihen liittyvä tekniikka ja prosessit ovat merkittävässä roolissa missä tahansa kehittyneessä yhteiskunnassa. Lisäksi kehittyvät taloudet kuluttavat entistä enemmän energiaa.

EnTeDI-ohjelmasta valmistuttuaan opiskelija:

  • ymmärtää eri teknologioiden, käytännön sovellutusten, prosessien ja toimien merkityksen energiantuotannossa, osana voimajärjestelmää ja energiamarkkinoita ja energiankäyttöä,
  • on omaksunut elinkaariajattelun ja kestävän kehityksen energiatekniikan yhteydessä,
  • osaa soveltaa ja suunnitella matemaattisia malleja energiateknisiin ongelmiin,
  • osaa hallinnoida projekteja ja työskennellä projektiryhmän jäsenenä,
  • osaa viestiä ja toimia osana akateemista- ja tutkimusyhteisöä.

 

Koulutuksen sisältö

Energiatekniikan EnTeDI-ohjelmassa saat syvälliset tiedot energiataloudesta, hukkalämmön hyödyntämisestä, projektityöskentelystä, energiatehokkuudesta ja -markkinoista. Lisäksi ymmärrät erilaisten energiantuotantomuotojen periaatteet ja sen miten ne nivoutuvat toisiinsa. Kestävän kehityksen ja elinkaariajattelun ymmärtäminen on opetuksen avainsanoja.

Opetus on järjestetty siten, että ohjelma on mahdollista suorittaa joustavana etäopiskeluna päätoimisen työskentelyn ohessa. Opetuksessa hyödynnetään verkko-opetusteknologiaa, jotta opinnot voi suorittaa mahdollisuuksien mukaan ajasta ja paikasta riippumatta.

Ohjelman sisältämiä lähiopetusjaksoja järjestetään Lappeenrannassa, Lahdessa ja Turussa. Saat jo hakuvaiheessa valita, mikä lähiopetuspaikkakunta sopii sinulle parhaiten. Huolimatta siitä minkä lähiopetuspaikkakunnan valitset, on joitakin opintoja Lappeenrannassa, esimerkiksi laboratoriotyöt.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan maisterihaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Diplomi-insinööri

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) on toiminut vuodesta 1969 edelläkävijänä tekniikan ja talouden yhdistävänä tiedeyliopistona. Tieteellinen tutkimus ja akateeminen koulutus työllistävät kansainvälisessä yhteisössä noin 6500 opiskelijaa ja asiantuntijaa. Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin...


Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta