Itsenäiset maisteriohjelmat

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma

Koulutusohjelma käsittelee yhteiskunnallista muutosta globaalin kehitystutkimuksen, poliittisen historian, sosiaali- ja kulttuuriantropologian sekä talous- ja sosiaalihistorian näkökulmista. Näiden tieteenalojen lähestymistapojen avulla se tarkastelee yhteiskunnallisia murroksia ja jatkuvuuksia, yhtäläisyyksiä ja eroja eri puolilla maailmaa. Ohjelmassa perehdytään paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin sekä siihen miten valta, vauraus ja hyvinvointi ovat jakautuneet. Opinnot auttavat ymmärtämään ihmisten kokemuksia sosiaalisista, kulttuurisista, taloudellisista ja poliittista muutoksista ja heidän pyrkimyksistään vaikuttaa niihin.

Hae koulutusohjelman opiskelijaksi, jos olet kiinnostunut pohtimaan seuraavanlaisia kysymyksiä: 

  • Miten toisten yhteisöjen, yhteiskuntien ja kulttuurien tuntemus auttaa katsomaan omaamme toisin? 
  • Miten nyky-yhteiskunnat ovat rakentuneet ja miten historia on läsnä nykyajassa? 
  • Mitä on kehitys? Miten globaalia tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistetään? 
  • Miten kansainväliset poliittiset ja taloudelliset eriarvoisuudet, riippuvuudet ja ristiriidat ovat kehittyneet ja miten niitä on säännelty? 
  • Miten talouden, politiikan ja kulttuurin muutosprosessit kietoutuvat yhteen ja miten ne ilmenevät ihmisten arjessa eri aikoina?

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman opiskelijana opit tunnistamaan valtarakenteita, kulttuurisia eroja, sosiaalisten suhteiden dynamiikkaa ja yhteiskunnallisia kehityskulkuja eri puolilla maailmaa sekä ymmärtämään ihmisten elämää osana laajempia taloudellisia ja poliittisia rakenteita historiallisesti ja nykyaikana. Opit lukemaan kriittisesti tutkimuskirjallisuutta, tarkastelemaan erilaisia tutkimusaineistoja, analysoimaan yhteiskunnallisia muutoksia ja kyseenalaistamaan nykypäivän itsestäänselvyyksiä.

Uramahdollisuudet

Ohjelman kandidaattivaiheen suorittaneet opiskelijat jatkavat pääsääntöisesti opiskeluaan maisterivaiheeseen, josta valmistuttua siirrytään työelämään. Maisterintutkinnon suorittaneiden uravaihtoehtoja ovat monipuoliset asiantuntijatehtävät ministeriöissä, kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa, kehitysprojekteissa, kansalaisjärjestöissä ja yrityksissä. Monet työskentelevät myös toimittajina, tutkijoina, konsultteina ja erilaisissa opetusalan, viestinnän ja neuvonnan asiantuntijatehtävissä. Työnantajat arvostavat laaja-alaista osaamista yhteiskunnallisista muutoksista eri puolilla maailmaa.

Pätevyys

Kandidaattiopinnot (180 op) suorittanut opiskelija saa valtiotieteiden kandidaatin (VTK) pätevyyden. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Valtiotieteiden maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu