Itsenäiset maisteriohjelmat

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma kouluttaa uskontojen, maailmankatsomusten ja arvojen asiantuntijoita. Ohjelman tehtävänä on harjoittaa korkeatasoista akateemista tutkimusta ja opetusta uskontoon ja teologiaan liittyvissä historiallisissa, käsitteellisissä ja kulttuurisissa kysymyksissä. Koulutusohjelmassa tutkitaan uskontojen yksilöllistä, kulttuurista ja sosiaalista merkitystä historiasta nykypäivään. Tutkittu, syvällinen tieto auttaa ymmärtämään merkittäviä Euroopan ja koko maailmanlaajuisia muutoksia, kuten monikulttuurisuutta, uskonnollisia ääri-ilmiöitä, uskontojen välisiä suhteita, moniarvoisuutta ja hyvinvoinnin tulevaisuutta.  

Tavoitteena on, että opinnot suoritettuasi saat seuraavat  

 • oppialakohtaiset tiedot ja taidot 
 • hallitset syvällisesti vähintään yhden teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelmaan kuuluvan oppialan keskeiset teoriat, käsitteet sekä tutkimusmenetelmät, ja kykenet soveltamaan niitä käytäntöön.   
 • olet syventänyt tieteellisen kirjoittamisen taitoja ja osaa tuottaa viimeisteltyä tutkimustekstiä. 
 • tunnet ja osaat analysoida kriittisesti oppialan tutkimia ilmiöitä.   
 • ymmärrät ja kykenet arvioimaan kriittisesti koulutusohjelman oppialoihin sekä niiden rajapintoihin kytkeytyviä ongelmia ja pystyt ratkaisemaan niitä luovasti muuttuvissa tilanteissa.     
 • sinulla on valmiudet ihmisten kunnioittavaan kohtaamiseen. 
 • yleiset taidot ja valmiudet   
 • kykenet analysoimaan ja arvioimaan katsomuksia, arvoja ja etiikkaa koskevia kysymyksiä sekä etsimään ja luomaan niihin ratkaisuja yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa. 
 • sinulla on valmiudet itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijana sekä moniammatilliseen yhteistyöhön.    
 • sinulla on valmiudet suunnitella, ohjata ja johtaa alaasi liittyviä töitä erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä.     
 • hallitset hyvin oppialasi edellyttämän tieto- ja viestintätekniikan ja osaat soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti.   
 • saat hyvät taidot viestiä alan kysymyksistä erilaisille kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille kotimaisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä.   
 • asiantuntijaidentiteettiin liittyvät tiedot ja taidot   
 • sisäistät akateemisen asiantuntijaroolisi sekä siihen kuuluvan eettisen vastuun.   
 • kykenet arvioimaan omaa osaamistasi sekä kehittämään sitä tavoitteellisesti.

Uramahdollisuudet

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma tarjoaa laaja-alaista uskonnon asiantuntijuuteen tähtäävää koulutusta. Tällaista osaamista tarvitaan esimerkiksi uskonnollisissa yhteisöissä, kouluissa, oppilaitoksissa, järjestöissä, yrityksissä, tiedonvälityksen ja median palveluksessa sekä julkisen hallinnon tehtävissä. Koulutus on monialaista ja antaa opiskelijalle valmiuksia muuttuvaan työelämään monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa. Teologian maisterit sijoittuvat työelämässä opintojen painotuksesta riippuen erilaisiin tehtäviin, joissa tarvitaan uskontojen ja kulttuurien lukutaitoa, arvoihin ja ihmisten kohtaamiseen liittyvää osaamista. 

Pätevyys

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma tarjoaa laaja-alaista uskonnon asiantuntijuuteen tähtäävää koulutusta, jota tarvitaan eri aloilla. Koulutusohjelman opintosuunnissa on mahdollista saada kelpoisuus seuraaviin tehtäviin:   

 • Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnassa suoritettava teologian maisterin tutkinto, antaa yhdessä teologian kandidaatin tutkinnon kanssa kelpoisuuden hakeutua ev.lut. kirkon papin/lehtorin virkaan. Maisterivalinnassa tutkinnonsuoritusoikeuden kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen opintosuuntaan saaneelle voidaan tutkinnonsuoritusoikeutta myönnettäessä määrätä enintään 30 opintopisteen täydentävät opinnot kelpoisuuden saavuttamiseksi. 
 • Opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijatyön opintosuunta valmentaa uskonnon aineenopettajan tehtäviin. TK- ja TM-tutkinto yhdessä antavat kelpoisuuden evankelisluterilaisen uskonnon ja jonkin toisen opetettavan aineen opettajaksi. Opetettavien aineiden opinnot sisältyvät alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon (kandiohjelma), pedagogiset opinnot ylempään korkeakoulututkintoon (maisteriohjelma).  
 • Islamilaisen teologian opintosuunnassa voi suorittaa teologian maisterin tutkinnon, joka yhdessä teologian kandidaatin tutkinnon kanssa antaa kelpoisuuden islamin uskonnon ja jonkin toisen opetettavan aineen opettajaksi. Opetettavien aineiden opinnot sisältyvät alempaan korkeakoulututkintoon (kandiohjelma), pedagogiset opinnot ylempään korkeakoulututkintoon (maisteriohjelma). 
 • Huom. Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Ne, jotka valitaan suorittamaan pelkkää maisterintutkintoa, eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Teologian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu