Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Kulttuurien tutkimus

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Helsinki
Kandi- ja maisteriohjelmat

Video

Helsingin yliopisto

Kulttuurien tutkimus

Mitä on kulttuuri? Entä kulttuurit? Oletko kiinnostunut kulttuurien moninaisuudesta ja haluatko oppia ymmärtämään ja tulkitsemaan kulttuurisia ilmiöitä? Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma kattaa kulttuuristen ilmiöiden globaalin, alueellisen ja paikallisen kirjon sekä historiallisen jatkuvuuden. Jos haluat oppia lisää kulttuurin moninaisista ilmenemismuodoista ja sen vaikutuksista elämäämme, tule tutustumaan Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman monipuoliseen tarjontaan! 

Sinulla on mahdollisuus perehtyä muun muassa kulttuurien kohtaamiseen, kulttuuriin osana muuta yhteiskunnallista toimintaa, taiteeseen ja arkkitehtuuriin, uskonnollisiin ilmiöihin sekä perinteiden välittymiseen liittyviin kysymyksiin. Kiinnostuksesi voi kohdistua esimerkiksi ihmisen arkiseen toimintaan, aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriin sekä ihmisen muokkaamaan rakennettuun ympäristöön ja sen kerrostuneisuuteen. Tutustut kulttuuriin yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien omaksumina toimintatapoina ja vuorovaikutussuhteina.  

Kandidaatinopinnoissa tutustut kulttuurien tutkimuksen keskeisiin näkökulmiin ja perehdyt kulttuurisiin ilmiöihin laajasti erilaisissa ajallisissa, alueellisissa, tilallisissa ja sosiaalisissa yhteyksissä. Opit perusvalmiudet työskennellä erilaisten aineistojen, menetelmien ja teorioiden parissa. Lisäksi erikoistut valitsemasi opintosuunnan tarjoamiin erityiskysymyksiin. 

Ohjelma koostuu kahdeksasta opintosuunnasta, jotka ovat: 

 • Aasian tutkimus 
 • Alue- ja kulttuurintutkimus 
 • Arkeologia 
 • Folkloristiikka 
 • Kansatiede 
 • Lähi-idän ja islamin tutkimus 
 • Taidehistoria 
 • Uskontotiede 

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaan kuuluu myös Antiikin kulttuurin opintokokonaisuus, Itäisen Keski-Euroopan, Baltian ja Balkanin tutkimuksen opintokokonaisuus sekä Ukraina-opintokokonaisuus

Uramahdollisuudet

Valmistut työtehtäviin, joissa erilaisten vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen ja arvioiminen sekä tiedon välittäminen ovat keskeisiä taitoja. Opintojesi painotuksen mukaisesti saat valmiudet esimerkiksi työskentelyyn museo-, taide- ja kulttuurihallinnon sekä uskonto- ja kulttuurikasvatuksen aloilla, kulttuurialan yrittäjänä, kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä sekä muistiorganisaatioissa ja erilaisissa kulttuuriperintöprojekteissa. Voit suuntautua myös eri alueisiin ja kulttuureihin liittyviin kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin, media-alalle, katsomusaineiden opettajaksi tai arkeologiksi. Kulttuurien ja uskontojen kohtaamiseen liittyvät uramahdollisuudet ovat lisääntymässä. Myös eri järjestöt, kunnat ja valtio tarjoavat kulttuurintutkijoille tärkeän työkentän.   

Monipuolinen opetustarjonta mahdollistaa yksilölliset opintopolut, jotka pyritään huomioimaan myös opintojen ohjauksessa. Uramahdollisuuksien kannalta tärkeitä ovat opintoihin sisältyvät työelämä- ja asiantuntijaopinnot sekä työharjoittelu. Myös kansainvälinen vaihto vaikuttaa usein myöhempiin uravalintoihin.  

Huomaathan, että kulttuurikandi mahdollistaa opintojen jatkamisen useassa eri maisteriohjelmassa. Kandidaatintutkintoosi sisältyvät opinnot vaikuttavat osaltaan maisteriohjelman valintaan. Maisteriopinnoissa voit edelleen laajentaa uramahdollisuuksiasi.

Pätevyys

Kandiohjelmassa voit tehdä aineenopettajan kelpoisuuteen vaadittavat opetettavan aineen opinnot evankelis-luterilaisessa uskonnossa ja islamissa. 

Evankelis-luterilaisen uskonnon aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan: 

 • opetettavan aineen opinnot (uskontotieteen evankelisluterilaisen uskonnon opettajan linjan perus- ja aineopinnot, jotka suoritetaan Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa, sekä uskontotieteen syventävät opinnot, jotka suoritetaan Kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa) 
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Opinto-oikeus maisterivaiheessa suoritettaviin pedagogisiin opintoihin haetaan kandivaiheessa. 
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM).

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

Voit opiskella Helsingin yliopistossa 33 kandi- ja 33 maisteriohjelmassa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi yliopistossa voi opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science. Englanninkielisiä maisteriohjelmia yliopistolla on 34. Lähes kaikissa koulutusohjelmissa on tarjolla useiden tieteenalojen sisältöjä....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto