Itsenäiset maisteriohjelmat

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma

Oletko kiinnostunut lukemisesta? Haluatko saada lukemisesta itsellesi ammatin? Kiinnostaako sinua kirjallisuuden kieli, kirjojen tulkinta, kirjallisuuden merkitys yhteiskunnassa tai kasvatuksessa? Haluatko keskustella lukukokemuksista ja teosten merkityksistä, tutustua kirjallisuuden historiaan, kehittää tekstien analyysitaitoa tai omaa kirjoittamista? Haluatko toimia kirjallisuuden parissa opettajana, kustannustoimittajana, kirjastoalan asiantuntijana tai tutkijana?

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa lähtökohtana on, että lukeminen kannattaa. Uskomme, että kriittinen lukutaito on tulevaisuuden maailmassa yhä tärkeämpää. Ohjelmamme kouluttaa arvostelukykyisiä kirjallisuuden asiantuntijoita, joilla on kyky toimia vastuullisesti ja ammattitaitoisesti monenlaisissa tehtävissä.  

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman opinnoissa korostuvat kirjallisten teosten analyysi ja perehtyminen kirjallisuuden teorioihin ja metodeihin, jotka toimivat analyysin välineinä. Opintojen aikana voit syventyä tiettyyn kirjallisuuden lajiin kuten romaanitaiteeseen, runouteen, esseeseen, näytelmiin tai kuvakirjaan sekä perehtyä jonkin kielialueen kirjallisuuden historiaan ja tiettyyn kirjailijaan ja tämän tuotantoon. Voit myös vertailla teoksia ja kirjallisuuden piirteitä eri perinteiden ja kielten välillä. Tavoitteena on kirjallisuudelle ominaisten rakenteiden ja tyylikeinojen tuntemus. Tekstilähtöisyyttä täydentää tekstien ymmärtämistä ohjaavien historiallisten virtausten ja lajityyppien opiskelu – koko tekstienvälisyyden sekä kontekstien maailma, johon kirjalliset teokset sijoittuvat. Kaikki tämä auttaa meitä ymmärtämään paremmin kirjallisuuden merkitystä historiassa ja yhteiskunnassa sekä hahmottamaan laajemmin kirjallisuuden olemusta sekä taiteen ja kulttuurin luonnetta

Uramahdollisuudet

Kirjallisuudentutkimuksen maisterit sijoittuvat esimerkiksi koulutuksen, tutkimuksen, kulttuurihallinnon, mainonnan, viestinnän ja kustannusalan tehtäviin. Maisteriohjelmassa kotimaiseen kirjallisuuteen tai yleiseen kirjallisuustieteeseen erikoistuvat ja aineenopettajan pedagogiset opinnot suorittavat opiskelijat voivat valmistua äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi (pedagogisiin opintoihin tulee hakea jo kandivaiheessa). Monet pääkaupunkiseudun äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajat ovat maisteriohjelman alumneja. Myös monet kirjailijat, toimittajat, tiedottajat, tekstisuunnittelijat ja kirjastonhoitajat ovat opiskelleet kirjallisuustiedettä.

Kotimaisen kirjallisuuden opintosuunnasta valmistuneita tunnettuja alumneja ovat esimerkiksi kirjailijat Kari Hotakainen, Jari Tervo ja Leena Lehtolainen, kustantaja Touko Siltala, toimialajohtaja Anu Laitila (Keravan Kaupungin vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialajohtaja, Suomen Viro-instituutin johtaja 2015-2018, Lukukeskuksen toiminnanjohtaja 2008-2014 ja Nuoren Voiman Liiton toiminnanjohtaja 2005–2008) ja toimittaja Arla Kanerva (HS:n toimittaja). Yleisen kirjallisuustieteen alumneja ovat esimerkiksi Finlandia-palkitut kirjailijat Laura Lindstedt ja Pajtim Statovci, toimituspäällikkö Sakari Katajamäki (Edith, SKS), Parnasson vastaava tuottaja Karo Hämäläinen, kirjallinen johtaja Minna Castrén ja kustannusjohtaja Antti Kasper (Otava) sekä marketing manager Johanna Forss (Kustantamo S & S).  

Tutkinnon suorittanut maisteri: 

 • toimii työelämässä kirjallisuuden asiantuntijana, 
 • osaa soveltaa työssään erilaisten tekstien ja kirjallisten esitysten analyysitaitoa, tieteellistä tietoa ja menetelmiä ja pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon, 
 • kykenee ratkaisemaan työssään esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia ja soveltamaan kirjallisuudenopintoja työelämässä, 
 • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen, joka käsittelee valittua teos- ja tekstiaineistoa, ja jossa hyödyntää ja kriittisesti analysoi aiempaa tutkimusta ja  
 • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja tarvittaessa täydentämään taitojaan ja asiantuntemustaan itsenäisellä opiskelulla tai projektikumppanien avulla.

Pätevyys

Maisteriohjelman suoritettuasi sinulla on filosofian maisterin tutkinto, joka on vaatimuksena monissa julkishallinnon tehtävissä ja joka voi olla palkkaan vaikuttava tekijä myös yksityisellä sektorilla. 

Aineenopettajiksi valmistuvilla on omat kelpoisuusehtonsa. Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena ja vieraana kielenä -opettajien pätevyysvaatimukset ovat samat: 

 • opetettavan aineen opinnot: äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyteen edellytetään suomen kielen ja kirjallisuusaineen opinnot (perus- ja aineopinnot molemmista suoritetaan osana kandidaatintutkintoa, jommankumman aineen syventävät opinnot suoritetaan maisterintutkinnossa) sekä puheviestinnän opinnot (10 op), 
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op)  
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM). 

Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Ne, jotka valitaan suorittamaan pelkkää maisterintutkintoa, eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu