Kandi- ja maisteriohjelmat

Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede

  • Kiinnostaako sinua kasvatus, koulutus, opetus ja oppiminen? 
  • Haluatko työskennellä kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä esimerkiksi yrityksissä, tutkimusorganisaatioissa, järjestöissä tai hallinnossa? 
  • Onko tavoitteenasi ymmärtää laaja-alaisesti kasvatusta, koulutusta ja oppimista yhteiskunnallisista, yhteisöllisistä ja yksilöllisistä näkökulmista?
  • Tahdotko saada valmiuksia sekä itsenäiseen että yhteisölliseen tiedonhankintaan ja tiedon tuottamiseen? 
  • Haluatko oppia tuottamaan ja soveltamaan tietoa kriittisesti ja rakentavasti ja arviomaan kasvatus- ja koulutusalan uusinta tutkimustietoa? 

Koulutusohjelmasi on silloin kasvatustieteiden kandiohjelma, jossa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta on yksi hakukohde. Yleinen ja aikuiskasvatustiede on monitieteinen ja laaja-alaista tutkimuspainotteista kasvatustieteellistä asiantuntemusta tuottava opintosuunta. Kiinnostuksen kohteena ovat kasvatuksen, koulutuksen ja työelämän eri ilmiöt, joita tarkastellaan esimerkiksi yhteiskuntatieteellisistä, koulutussosiologisista, organisaatiopsykologista, kasvatuspsykologisista, historiallisista, filosofisista ja kulttuurisista näkökulmista. Opintosuunnan tutkimusryhmät ovat aktiivisia ja ottavat mukaan myös aihepiiristä kiinnostuneita opiskelijoita. Tutkinnon sisältö ja sen tuottama asiantuntijuus perustuvat vahvaan teoreettiseen ja metodologiseen osaamiseen, joka on joustavasti ja opiskelijalähtöisesti muokattavissa ja suunnattavissa. 
 
Kandiohjelman aikana saat 

  • perustiedot ja -taidot tieteenalan luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä.
  • Ymmärrät teorian ja käytännön välisen suhteen ja osaat soveltaa tieteellistä ajattelu- ja toimintatapaa erilaisissa tehtävissä.  

Koulutusohjelman opetus perustuu uusimpaan, korkeatasoiseen kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen. Opetustavat ovat monipuolisia ja innostavia. Kanditutkinnon suoritettuasi sinulla on hyvät valmiudet sekä opintojen jatkamiseen, että saavutetun osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Kasvatustieteiden kandiohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Jokainen opintosuunta on oma hakukohteensa. Opiskelija suorittaa opintonsa ja tutkintonsa siinä opintosuunnassa, johon on tullut valituksi.  Suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikka, kotitalousopettaja, käsityönopettaja, luokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja sekä yleinen ja aikuiskasvatustiede. Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat allmän pedagogik och vuxenpedagogik, lärare inom småbarnspedagogik ja klasslärare.

Uramahdollisuudet

Kandidaatin tutkinnon suorittaminen on edellytyksenä maisterin tutkinnon suorittamiselle. Voit työskennellä kasvatustieteen maisteriksi valmistumisen jälkeen kasvatusalan julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla koulutussuunnittelu-, tutkimus-, hallinto-, opetus- ja koulutustehtävissä. Kasvatustieteilijät sijoittuvat esimerkiksi koulutuksen suunnittelu- ja kehittämistehtäviin sekä organisaatioiden ja henkilöstön kehittämis- ja koulutustehtäviin. Kasvatustieteilijöitä työskentelee myös yritysten henkilöstöhallinnossa, kuntien opetuksen kehittäjinä sekä järjestöissä suunnittelijoina. 

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosunnasta valmistutaan laaja-alaisiin asiantuntijatehtäviin yhteiskunnan eri sektoreille, mutta ei luokanopettajaksi tai aineenopettajaksi. Voit kuitenkin hakea opiskelemaan valinnaisina opintoina opettajan pedagogiset opinnot, jolloin voit opettaa kasvatustiedettä aikuiskoulutuksen kentällä. Kandidaatin- ja maisterintutkintoa suorittavat hakevat oikeuden opettajan pedagogisiin opintoihin kandivaiheessa.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu