Kandi- ja maisteriohjelmat

Kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja

Kiinnostaako sinua käsityön monet ulottuvuudet?Entäkasvatus, koulutus, opetus ja oppiminen?Haluatko työskennellä käsityöalan osaajana yhteiskunnassa tai kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä? Onko tavoitteenasi valmistua käsityönopettajaksi?

Koulutusohjelmasi on silloin kasvatustieteiden kandiohjelma, jossakäsityönopettajanopintosuunta on yksi hakukohde.

Käsityönopettajan opintosuunnan opintojen aikana perehdytään käsityön eri osa-alueisiin, tekstiilityöhön ja tekniseen työhön, ja kartutetaan tiedollista ja taidollista aineenhallintaa. Käsityönopettajan opintosuunnassa suoritettavat käsityötieteen opinnot antavat yhdessä opettajan pedagogisten opintojen kanssa käsityön aineenopettajan kelpoisuuden perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin sekä aikuiskoulutuksen opetustehtäviin. Kelpoisuus saavutetaan suorittamalla kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot. Koulutus antaa valmiuksia toimia kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijoina erilaisissa ympäristöissä.

Käsityönopettajan opintosuunnasta valmistuvat ovat käsityöalan ja käsityön opetuksen erityisasiantuntijoita, joilla on erilaisten opintoyhdistelmien kautta mahdollisuus hakeutua myös uudenlaisiin työtehtäviin vasta kehitteillä oleville alueille. Koulutusta luonnehtii laaja-alaisuus, monitieteisyys ja tutkimuksellisuus. Käsityönopettajan opintosuunnan keskeisenä tavoitteena on tutkia ja kehittää käsityötä ja käsityön opetusta.

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa kouluttaudut kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen ja johtamisen tehtäviin sekä muihin kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Kasvatustieteen asiantuntijana osaat tarkastella kasvatusta ja koulutusta monipuolisesti erilaisten teorioiden, historian ja tutkimuksen kautta sekä osallistua alan kehittämiseen ja tutkimiseen. Myös arvopohdinnat ja hyvän elämän eteen työskenteleminen kuuluvat kasvatustieteen asiantuntijuuteen. Opinnoissasi saat lisäksi valmiudet ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen sekä tieteellisiin jatko-opintoihin.

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Jokainen opintosuunta on oma hakukohteensa. Opiskelija suorittaa opintonsa ja tutkintonsa siinä opintosuunnassa, johon on tullut valituksi. Suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikka, kotitalousopettaja, käsityönopettaja, luokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja sekä yleinen ja aikuiskasvatustiede. Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat allmän pedagogik och vuxenpedagogik, lärare inom småbarnspedagogik ja klasslärare.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu