Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Helsinki
Kandi- ja maisteriohjelmat

Video

Helsingin yliopisto

Kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja

  • Kiinnostaako sinua käsityötieteen monet ulottuvuudet?
  • Entä kasvatus, koulutus, opetus ja oppiminen?
  • Haluatko työskennellä käsityöalan osaajana yhteiskunnassa tai kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä?
  • Onko tavoitteenasi valmistua käsityönopettajaksi?  

Koulutusohjelmasi on silloin kasvatustieteiden kandiohjelma, jossa käsityönopettajan opintosuunta on yksi hakukohde. 

Käsityönopettajan opintosuunnan opintojen aikana perehdytään käsityön eri osa-alueisiin ja kartutetaan tiedollista ja taidollista aineenhallintaa. Käsityönopettajan opintosuunnassa suoritettavat käsityötieteen opinnot antavat yhdessä opettajan pedagogisten opintojen kanssa käsityön aineenopettajan kelpoisuuden perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin sekä aikuiskoulutuksen opetustehtäviin. Kelpoisuus saavutetaan suorittamalla kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot. Koulutus antaa valmiuksia toimia kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijoina erilaisissa ympäristöissä. 

Käsityönopettajan opintosuunnasta valmistuvat ovat käsityöalan ja käsityön opetuksen erityisasiantuntijoita, joilla on erilaisten opintoyhdistelmien kautta mahdollisuus hakeutua myös uudenlaisiin työtehtäviin vasta kehitteillä oleville alueille. Koulutusta luonnehtii laaja-alaisuus, monitieteisyys ja tutkimuksellisuus. Käsityönopettajan opintosuunnan keskeisenä tavoitteena on tutkia ja kehittää käsityötä ja käsityön opetusta. 

Kasvatustieteiden kandiohjelma antaa sinulle perustiedot ja -taidot tieteenalan luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä. Ymmärrät teorian ja käytännön välisen suhteen ja osaat soveltaa tieteellistä ajattelu- ja toimintatapaa erilaisissa tehtävissä.   

Koulutusohjelman opetus perustuu uusimpaan, korkeatasoiseen kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen. Opetustavat ovat monipuolisia ja innostavia. Kanditutkinnon suoritettuasi sinulla on hyvät valmiudet sekä opintojen jatkamiseen, että saavutetun osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 

Kasvatustieteiden kandiohjelman suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikka, kotitalousopettaja, käsityönopettaja, luokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja sekä yleinen ja aikuiskasvatustiede.  Kasvatustieteiden kandiohjelman ruotsinkieliset opintosuunnat ovat allmän pedagogik och vuxenpedagogik, lärare inom småbarnspedagogik ja klasslärare.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

Voit opiskella Helsingin yliopistossa 33 kandi- ja 33 maisteriohjelmassa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi yliopistossa voi opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science. Englanninkielisiä maisteriohjelmia yliopistolla on 34. Lähes kaikissa koulutusohjelmissa on tarjolla useiden tieteenalojen sisältöjä....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto