Kandi- ja maisteriohjelmat

Historia

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Historia

Miten ihmiskunta on selvinnyt pandemioista? Miksi sodat syntyvät? Miten globaali maailmantalous kehittyi? Miksi Suomi on hyvinvointivaltio? Jos nämä kysymykset kiinnostavat sinua, hae historian kandiohjelmaan! 

Historian kandiohjelman opinnot kouluttavat sinusta historian asiantuntijan. Pääset perehtymään historian eri teemoihin ja aikakausiin, kuten:  

  • Suomen historiaan  
  • globaalihistoriaan 
  • poliittiseen historiaan  
  • sukupuolihistoriaan  
  • aatehistoriaan 
  • kolonialismin ja imperiumien historiaan  

Lisäksi sinulla on mahdollisuus tutustua laaja-alaisesti keskiajan historiaan suorittamalla keskiajan tutkimuksen opintokokonaisuuksia.  

Historian opinnoissa syvennyt myös alan tutkimusmetodeihin ja historiatutkimuksen luonteesta käytävään keskusteluun. Koulutuksen myötä opit huomaamaan, että aikamme maailmanjärjestys ja yhteiskunnalliset ilmiöt eivät ole itsestään selviä, vaan erilaisten historiallisten muutosten ja prosessien seurauksia. Tämä auttaa sinua ymmärtämään ja arvioimaan niitä. Opit etsimään tietoa itsenäisesti ja kykenet myös esittämään omat mielipiteesi perustellusti ja selkeästi.  

Historian opinnot antavat sinulle valmiudet käsitellä suuria tietomääriä ja löytää niistä keskeisin asiasisältö. Opit sekä etsimään että tuottamaan tietoa, erottamaan olennaiset seikat epäolennaisista ja ymmärtämään asiat niiden moninaisissa yhteyksissä. Kehität omaa päättelykykyäsi, opit tarkastelemaan maailmaa ja yhteiskunnallisia ilmiöitä luovasti ja kykenet soveltamaan tietoa kriittisesti. Harjaannut myös lukemaan erilaisia ja erikielisiä historiallisia lähteitä. 

Laaja-alaisuutensa vuoksi historian opinnot antavat sinulle monenlaisia valmiuksia työelämään. Historian opinnoissa saamasi ammattitaito ei liity vain yhteen ammattiin, vaan voit suuntautua monenlaisiin työtehtäviin ja sijoittua hyvinkin erilaisille elämänaloille. Tämän takaa historian opinnoissa saavuttamasi uusien asioiden omaksumiskyky, laajojen tiedollisten aineistojen käsittelykyky ja projektinhallintataidot, jotka ovat erityisen tärkeitä muuttuvilla työmarkkinoilla. 

Perehdyt historian opinnoissa ajallisesti eri aikakausiin vanhoista sivilisaatioista nykyaikaan saakka. Pääset syventymään alueellisesti sekä Suomen ja Pohjoismaiden historiaan että Euroopan ja maailmanhistoriaan. Voit tutustua historian eri teemoihin oman mielenkiintosi mukaan, mm. kaupunkien ja kulttuurin, yksilön ja yhteisön tai ympäristön, talouden ja vallan historiaan. Opintosi ovat monipuolisia ja koostuvat luennoista, seminaareista, tenteistä sekä suullisista ja kirjallisista töistä. Opetusmuodot vaihtelevat kursseista ryhmätöihin ja erityyppisiin pienryhmiin, kuten lukupiireihin.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu