Itsenäiset maisteriohjelmat

Erityispedagogiikka

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Erityispedagogiikka

Kiinnostavatko sinua kasvatus, koulutus, opetus ja oppiminen? Haluatko olla mukana tutkimassa, kehittämässä ja toteuttamassa kaikille yhteistä ja jokaisen erityisyyttä arvostavaa varhaiskasvatusta ja koulupolkua? Koulutusohjelmasi on silloin kasvatustieteiden kandiohjelma ja siinä erityispedagogiikan opintosuunta. Kasvatustieteiden kandiohjelmassa kouluttaudut kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen ja johtamisen tehtäviin sekä muihin kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Kasvatustieteen asiantuntijana osaat tarkastella kasvatusta ja koulutusta monipuolisesti erilaisten teorioiden, historian ja tutkimuksen kautta sekä osallistua alan kehittämiseen ja tutkimiseen. Myös arvopohdinnat ja hyvän elämän eteen työskenteleminen kuuluvat kasvatustieteen asiantuntijuuteen. Opinnoissasi saat lisäksi valmiudet ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen sekä tieteellisiin jatko-opintoihin.

Kasvatustieteen kandiohjelman erityispedagogiikan opintosuunnassa kouluttaudut vuorovaikutustaitoiseksi ja yhteistyökykyiseksi erityisopettajaksi tai muuksi kasvatusalan asiantuntijaksi, joka ymmärtää erityispedagogiikkaa tieteenalana ja osaa soveltaa osaamistaan kasvatuksen ja koulutuksen käytäntöihin. Opinnoissasi perehdyt monipuolisesti oppimiseen ja hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Syvennyt oppimisen ja käyttäytymisen vaikeuksien tunnistamiseen ja tukemiseen moniammatillisesti yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla.

Erityispedagoginen asiantuntijuus on yksi yhdenvertaisen, tasa-arvoisen ja sosiaalisen osallisuuden mahdollistavan kasvatuksen kulmakivistä. Valmistuessasi erityispedagogiikan opintosuunnasta ymmärrät oppimisen erilaisia edellytyksiä ja haasteita. Osaat tukea erilaisia oppijoita pedagogisin keinoin sekä tarkastella ympäristön vaikutuksia yksilöllisiin oppimisen kehityspolkuihin, oppimisvaikeuksia ja niiden ennaltaehkäisyä. Näet erityispedagogiikan tärkeänä kestävien ja tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien luojana. Erityispedagogiikan asiantuntijana olet tärkeä arvotoimija inklusiivisemman yhteiskunnan rakentamiseksi. Sinulla on historiatietoinen ja teoreettinen ymmärrys alasi ja sen lähitieteiden keskeisistä ajankohtaisista kysymyksistä.

Koulutusohjelman opetus perustuu uusimpaan, korkeatasoiseen kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen. Opetustavat ovat monipuolisia ja teknologiaa tarkoituksenmukaisesti hyödyntäviä. Kanditutkinnon suoritettuaan sinulla on hyvät valmiudet sekä opintojen jatkamiseen että saavutetun osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Katso koulutuskohtaiset tiedot www.opintopolku.fi

Tutkinto / todistus

Erityispedagogiikka, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu