Sivuston käyttötapa: Mobiili

Maanpuolustus ja turvallisuus

Maanpuolustus ja turvallisuus

Maanpuolustus ja turvallisuus

Turvallisuusalasta on muodostunut yhteiskunnan yksi keskeisimmistä palvelutoiminnan muodoista. Turvallisuusala on monipuolinen, haastava ja jatkuvasti kasvava ja muuttuva ala yhdistäen useita erilaisia ammattitaidon osa-alueita. Suomessa suurin osa turvallisuusalalla työskentelevistä toimii valtion, kuntien ja yritysten palveluksessa.

Näyttää 1-2 yhteensä 2 tulosta
Koulutukset Paikkakunta Oppilaitokset
Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto Helsinki Maanpuolustuskorkeakoulu
Sotatieteiden maisteritutkinnon viranomaisyhteistyön koulutusohjelma (SMVIR) Helsinki Maanpuolustuskorkeakoulu
Näyttää 1-2 yhteensä 2 tulosta
 

Maanpuolustus ja turvallisuus -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Yksityistä turvallisuusalaa edustavat vartiointiliikkeet, turvasuojayhdistykset ja yksityisen yrityssektorin sisäisissä turvallisuustehtävissä työskentelevät. Julkisella sektorilla alaa edustavat mm. puolustusvoimat, poliisi sekä palo- ja pelastusorganisaatiot. Suomen maanpuolustuksen tehtävänä on Suomen valtiollisen itsenäisyyden turvaaminen. Maanpuolustuksella pyritään turvaamaan myös kansalaisten elinmahdollisuudet ja turvallisuus ulkoista, valtioiden aiheuttamaa tai muuta uhkaa vastaan.

Yliopistossa voi suorittaa hallintotieteiden tai valtiotieteiden maisterin tutkinnon, ja suuntautua turvallisuushallintoon, kriminologiaan ja oikeussosiologiaan. Turvallisuushallinto tarkastelee hallintoa, organisaatiota ja johtamista kun taas kriminologia ja oikeussosiologia tutkivat rikollisuutta yhteiskunnallisena ilmiönä. Maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden esimerkiksi poliisipäällikön, poliisiylijohtajan ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden päällikkövirkoihin. Poliisialaa voi opiskella Tampereen sekä Turun yliopistoissa.

Vertaile koulutuksia