Kandi- ja maisteriohjelmat

Biolääketiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Itä-Suomen yliopisto, paikassa Kuopio
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Biolääketiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Biolääketieteen koulutusohjelmassa yhdistyvät luonnontieteellinen ja lääketieteellinen osaaminen. Koulutusohjelma on suunniteltu työelämän näkökulmasta. Se antaa valmiudet terveys- ja lääkealan tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin sekä em. alojen muihin asiantuntijatehtäviin niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille, kotimaahan ja ulkomaille. Koulutus antaa erinomaiset edellytykset myös bio- ja molekyylilääketieteelliseen perustutkimukseen ja edelleen tutkijan uralle tieteellisen jatkokoulutuksen kautta.

Monimuotoiset opetusmenetelmät edistyksellisissä, opiskelijaa osallistavissa oppimisympäristöissä tukevat tutkintojen sisällöllisten tavoitteiden toteutumista, päämääränä tutkimukseen perustuvan lähestymistavan ymmärtäminen ja omaksuminen. Opinnot on mahdollista suunnata jo kandidaattivaiheessa laskennalliseen lääketieteeseen data-, tilasto- ja tietojenkäsittelytieteen opinnoilla. Maisterivaiheen opinnot antavat syvälliset tiedot ja taidot molekyylilääketieteen alalta. Laskennallisessa suuntauksessa opinnot antavat tiedot ja taidot erilaisten molekyyli- ja biolääketieteen mittausaineistojen analysointiin datatieteen ja systeemibiologian menetelmiä käyttäen. Maisteriopinnot tuovat valmiuden tieteelliseen ongelmanratkaisuun, itsenäiseen tiedonhakuun, alan tutkimusaineistojen sekä kirjallisuuden kriittiseen tarkasteluun ja tieteellisten raporttien tuottamiseen.

Biolääketieteen koulutusohjelmasta valmistunut maisteri

  • ymmärtää terveyden ja sairauksien taustat molekyylitasolla (vahva biokemian, molekyylibiologian ja -genetiikan osaaminen)
  • osaa yhdistää solu-, geeni- ja molekyylitason tapahtumat elinten ja kehon muutoksiin (anatomian, fysiologian, histologian ja tautiopin osaaminen)
  • osaa analysoida ja tulkita biolääketieteellisiä mittaustuloksia (bioinformatiikan ja datatieteen osaaminen)
  • verkostoituu kansainvälisesti (englanninkielinen maisteriohjelma)
  • kykenee sekä tieteelliseen raportointiin että suurelle yleisölle kohdennettuun viestintään
  • kykenee toimimaan oman alansa itsenäisenä asiantuntijana.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Kuopio
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Itä-Suomen yliopisto
Yliopistonranta 1
70211 Kuopio

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Tarjoamme tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistostamme halutun opiskelupaikan. Meiltä valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä ja...

Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu